Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 621
Data zgłoszenia 2020-06-15
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy dla inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2020-08-12
Inwestor
Janeda Sebastian
Adres inwestycji
Kopcowa (Stare Miasto)
obręb: Naramowice
arkusz: 2
działka: 3/12

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-22 16:31:27.0