Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 74
Data zgłoszenia 2019-01-29
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodoc. kan. sanitarnej wraz z przyłączami do 12 b. jednorodzinnych
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
New House Development sp. z o.o. s.k.
Adres inwestycji
Bielska (Wilda)
obręb: Dębiec
arkusz: 21
działka: 60,59

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-02 08:29:28.0