Wniosek o wpis pojazdu do systemu ewidencji parkingowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wpełniony formularz wniosku (znajduje się w formularzach do druku).

Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator parkingowy mieszkańca wydany w związku z zameldowaniem na obszarze sektora ŚSPP Centrum oraz SPP Wilda.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 Poznań
tel./fax +48 61 646 33 44 (poprzez infolinię POznań*Kontakt czynną w godz. 7.30-20.00)
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Wyznaczone miejsca postojowe na parkingu buforowym nie są "przypisane" do danego pojazdu. Można z nich korzystać w miarę dostępności. Pozostawiając samochód nie ponosi się dodatkowych kosztów, należy jednak posiadać wykupiony identyfikator parkingowy mieszkańca ŚSPP Centrum lub SPP Wilda, a samochód musi być wpisany do elektronicznego systemu ewidencji pojazdów.

Na każdym z udostępnionych parkingów określony został limit miejsc dla pojazdów uprawnionych mieszkańców: Dolna Wilda I  (20 miejsc), Dolna Wilda II (10 miejsc) i Droga Dębińska (20 miejsc). Oznacza to, że po zajęciu, przez uprawnione pojazdy, wskazanej liczby miejsc postojowych system nie wpuści kolejnych pojazdów.

Po wpisaniu pojazdu do systemu ewidencji kamery zainstalowane na wjeździe na parking rozpoznają pojazd jako uprawniony i system pozwoli na wjazd. Takie rozwiązanie jest najbardziej wygodne dla mieszkańców. Nie trzeba okazywać dodatkowych dokumentów, aby zaparkować. W razie problemu kontakt z obsługą parkingów jest możliwy poprzez interkomy, które znajdują się w terminalu wjazdowym, wyjazdowym oraz kasie płatniczej.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyr. ZDM P. Libicki
Data wytworzenia informacji: 2022-11-08 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-11-08 14:37