Wniosek o udostępnienie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Chwaliszewo

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek (wzór znajduje się w załączeniu do sprawy);
  • dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód osobisty do wglądu.

Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania wydany w związku z zameldowaniem na obszarze, który ograniczają (wraz z tymi ulicami):
koryto rzeki Warty, ulice: Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica, Solna (na odcinku od ul. Wolnica do Al. Marcinkowskiego), Al. Marcinkowskiego, Święty Marcin (na odcinku od skrzyżowania z Al. Marcinkowskiego do pl. Wiosny Ludów), plac Wiosny Ludów, Półwiejska, Królowej Jadwigi.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Parkowania, Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel./fax +48 61 659 01 16.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel. 61 659 01 16.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDU po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Idczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 09:45 - zmiana wniosku (Wprowadzenie informacji)