Wniosek o wpis pojazdu do systemu ewidencji parkingowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (znajduje się w formularzach do druku).

Wniosek mogą składać osoby posiadające identyfikator parkingowy mieszkańca wydany w związku z zameldowaniem na obszarze sektora ŚSPP Centrum oraz SPP Wilda.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, Poznań
tel./fax +48 61 646 33 44 (kontakt poprzez infolinię Poznań*Kontakt czynną w godz. 7.30-20.00)
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1 - Niekompletnie wypełniony wniosek lub wybór więcej niż jednej lokalizacji parkingu pozostanie bez rozpatrzenia i informowania o powyższym składającego.

2 - Wpis do systemu ewidencji parkingowej nastąpi w ciągu 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

3 - Termin ważności wpisu jest związany z datą obowiązywania identyfikatora mieszkańca, co oznacza, że

a/nr rejestracyjny pojazdu zostanie wycofany w momencie zwrotu identyfikatora,

b/przy zakupie kolejnego identyfikatora należy złożyć ponowny wniosek.

4 -Można wskazać tylko jedną lokalizację parkingu.

5 -Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc postojowych, mieszkaniec sektora Centrum lub Wilda może ubiegać się o wpis wyłącznie na jeden pojazd.

6 - Mieszkańcy ŚSPP Centrum mogą ubiegać się o wpis do systemu parkingowego na parking Chwaliszewo, natomiast mieszkańcy SPP Wilda, mogą ubiegać się o wpis do systemu parkingowego na następujące parkingi: Droga Dębińska, Dolna Wilda I Dolna Wilda II.

7 -Na parkingach istnieją dzienne limity miejsc postojowych dla uprawnionych mieszkańców:

Chwaliszewo - 80 miejsc parkingowych,

Dolna Wilda I - 20 miejsc parkingowych,

Dolna Wilda II - 10 miejsc parkingowych,

Droga Dębińska - 20 miejsc postojowych.

8 -Liczba dostępnych miejsc dla mieszkańców wyświetlana jest na tablicy przy wjeździe na parking i jest na bieżąco aktualizowana.

9 -Dzienny limit miejsc postojowych oznacza, że po wjechaniu wskazanej ilości pojazdów z identyfikatorem mieszkańca, system nie wpuści kolejnych. Oznacza to również, że wpis do rejestru nie gwarantuje miejsca postojowego. Wyznaczone miejsca postojowe na parkingu buforowym nie są "przypisane" do danego pojazdu. Można z nich korzystać w miarę dostępności.

10 -Po wpisaniu pojazdu do systemu ewidencji parkingowej, kamery zainstalowane na wjeździe/ wyjeździe na parking rozpoznają pojazd, jako uprawniony i system pozwala na wjazd / wyjazd. Nie trzeba okazywać dodatkowych dokumentów, aby zaparkować. W razie problemu kontakt z obsługą parkingów jest możliwy poprzez interkomy, które znajdują się w terminalu wjazdowym, wyjazdowym oraz kasie płatniczej.

11 -Operatorem systemu parkingowego jest Apcoa Parking Polska Sp. z o.o., która ma dostęp do danych jakim jest numer rejestracyjny pojazdu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z ZDM.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2024-01-31 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2024-01-31 13:43