Wydanie identyfikatora na koperty dla dostaw

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • Aktualny dokument rejestrowy firmy, a w przypadku gdy w dokumencie nie wskazano jej lokalizacji poświadczona przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklaracja NIP - 2 lub NIP - 8 (dla koperty we wskazanej lokalizacji);
  • Aktualny dokument rejestrowy firmy (dla koperty w dowolnej lokalizacji).

Miejsce złożenia dokumentów

Kasy Biura Strefy Płatnego Parkowania, Poznań, ul. Głogowska 18,
czynne w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numer telefonu 61 646 33 44 (miejska infolinia) czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00,
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Opłaty

  • 120 zł/6 miesięcy - identyfikator na jedną kopertę w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności - zastrzeżenie postoju 15-minutowego przez okres 7 dni w tygodniu, 1 miejsce postojowe współdzielone;
  • 300 zł/6 miesięcy - identyfikator na wszystkie koperty dla dostaw, w dowolnej lokalizacji - zastrzeżenie postoju 15-minutowego przez okres 7 dni w tygodniu, miejsca współdzielone. Dodatkowo w ramach wykupionego identyfikatora dostawca może zaparkować, do 15 minut, w obszarze SPP i ŚSPP w dowolnym wyznaczonym miejscu postojowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Obszar płatnego parkowania obejmuje Stare Miasto, Jeżyce, Wildę, Łazarz, Ostrów Tumski, Śródkę i Zagórze.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu, po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

  • Do wykupionego identyfikatora wydawany jest zegar parkingowy. Kierowca zobowiązany jest do jego wystawienia za przednią szybą pojazdu wraz z zakupionym identyfikatorem w celu weryfikacji czasu postoju przez kontrolera ZDM.
  • Identyfikator na kopertę najbliższą adresowi wykonywania działalności obowiązuje wyłącznie na kopertę wskazaną na identyfikatorze. Zajęcie danej koperty przez inny podmiot nie uprawnia do postoju obok niej bez opłaty.
  • Identyfikator na wszystkie koperty dla dostaw, umożliwia dodatkowo postój do 15 minut, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, na dowolnym ogólnodostępnym miejscu postojowym w obszarze SPP i ŚSPP. Identyfikator wydawany jest na wskazany numer rejestracyjny
  • Identyfikator nie obowiązuje na kopertach komercyjnych i kopertach dla osób z niepełnosprawnościami, a także innych kopertach dedykowanych konkretnym użytkownikom.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P. Libicki, zastępca dyr. ZDM ds. Przestrzeni Publicznej
Data wytworzenia informacji: 2023-09-25 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2023-09-25 12:23