Nowe biuro i wydział w UMP

od 2021-01-20

1 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania zostały utworzone: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa oraz Wydział Prawny.

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa m.in.: prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych oraz internetowych Urzędu a poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City wdraża i koordynuje rozwiązania Smart City. Do zadań Biura należy także określanie zasad i wytycznych zmierzających do budowy cyberbezpieczeństwa w Mieście oraz zapewnienia warunków dla funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Urzędu i niektórych miejskich jednostek organizacyjnych.
Wydział Prawny m.in.: zapewnia obsługę prawną Rady, Prezydenta i Zastępców, Sekretarza, Skarbnika, wydziałów Urzędu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ponadto opiniuje projekty aktów prawnych, uczestniczy w negocjowaniu umów i porozumień, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami oraz sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak (Zarządzenie nr 71/2020/K)
Data wytworzenia informacji: 2020-12-17
Opis zmian: Dodanie informacji "Nowe biuro i wydział w UMP" (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-01-20 11:07