Praca w urzędzie czeka

od 2022-05-05

Trwa nabór pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania. Potrzebni są m.in. specjaliści z zakresu komunikacji społecznej czy obsługi multimedialnej. Zatrudnienie znajdą również oraz osoby biegłe w sprawach prawno-podatkowych.

Wakaty czekają na pracowników w wielu wydziałach urzędu miasta. Gabinet Prezydenta zatrudni osoby ds. obsługi multimedialnej i produkcji wideo, a także ds. komunikacji społecznej. 

Praca czeka przede wszystkim na osoby, które są biegłe w księgowości, prawie i podatkach. W Wydziale Finansowym UMP etaty czekają na pracowników ds. księgowości oraz ds. prawno-podatkowych; specjalistów z tego zakresu szuka również Wydział Podatków i Opłat. Wydział Obsługi Urzędu zatrudni osobę ds. budżetu i analiz oraz ds. obsługi klienta, a Wydział Oświaty - ds. planowania i rozliczeń inwestycji. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami da pracę specjaliście ds. ewidencji zasobu nieruchomości oraz ds. zbywania przetargowego, a Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zatrudni osobę do obsługi sekretariatu, a także pracownika ds. projektów i funduszy europejskich. 

Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury szuka urbanistów, a Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - specjalisty ds. promocji integracji osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w Wydziale Kształtowania i Ochrony Stanowiska etat znajdą pracownicy ds. organizacyjnych oraz ds. ochrony zieleni. 

Pracownika ds. wspierania przedsiębiorczości i ewidencji działalności gospodarczej zatrudni Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Wakat jest też w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, które szuka osoby ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi oraz w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. 

Uwaga: oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez internet. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza - wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu (pl. Kolegiacki 17). Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Co więcej, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w BIP Urzędu Miasta Poznania.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: A.Wesołowska Gabinet Prezydenta
Data wytworzenia informacji: 2022-05-05 00:00
Opis zmian: literówka (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2022-05-05 08:34