Centrum Kultury Zamek (C.K Zamek)

Kierownik/Dyrektor

Anna Hryniewiecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
61 646 52 76
sekretariat@zamek.poznan.pl
www.zamek.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Od dnia 12.02.2013 strona podmiotowa BIP CK Zamek jest dostępna pod adresem: www.zamek.poznan.pl/bip/

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-03 12:08 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)