Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Centrum Kultury Zamek


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Centrum Kultury Zamek

Komunikat Termin ważności

Decyzja UODO

W związku z uprawomocnieniem się wydanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych decyzji administracyjnej z dnia 24 marca 2023 r.  sygn. DS.523.1226.2022.ZS.JK w zakresie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych odnoszących się do posiadania Certyfikatu COVID, Centrum Kultury Zamek niniejszym informuje o jej wykonaniu.

W drodze decyzji Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył obowiązek usunięcia danych osobowych Skarżącej w zakresie informacji dotyczącej braku certyfikatu COVID-19. Centrum Kultury Zamek informuje o wykonaniu decyzji poprzez usunięcie następującej informacji na protokołach: "z powodu braku Certyfikatu COVID". Jednocześnie, ze względów księgowych organizacja musiała wskazać podstawę zwrotu biletów, informacja ta została zmieniona na "Nie okazano Certyfikatu COVID". Wprowadzona zmiana jest zgodna ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

od 2023-03-24 do 2024-12-31

Klauzula informacyjna - wniosek o udzielenie informacji publicznej

Klauzula informacyjna - wniosek o udzielenie informacji publicznej

od 2021-12-29 do 2024-12-23