Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Jarosław Buko
ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań
tel. 61 642 70 64
sekretariat@cuwjo.m.poznan.pl

Kompetencje i zadania

CUWJO zapewnia wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostkom Miasta Poznania wymienionym w uchwale Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Buko
Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 00:00
Opis zmian: zamieszczenie oświadczenia majątkowego za rok 2021 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data i godzina publikacji: 2022-05-06 13:22