Oferta: specjalista ds. księgowości

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: CUWJO-I.110.6.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
Stanowisko: specjalista ds. księgowości
Informacje dodatkowe: pełen etat/ atrakcyjne wynagrodzenie/ 13 pensja/ świadczenia pieniężne z ZFŚS

Zakres podstawowych czynności

-             kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur,

-             sprawdzanie pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych,

-             dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUWJO,

-             dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych,

Wymagania obowiązkowe

-             Wykształcenie min. średnie ogólne lub ekonomiczne,

-             Doświadczenie zawodowe min 2 lata w księgowości,

-             Znajomość zagadnień rachunkowości,

-             Znajomość MS Office,

-             Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

-             Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-             Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

Mile widziana umiejętność obsługi systemów księgowych.

Wymagane dokumenty

1.            CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej

2.            Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3.            Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

4.            Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5.            Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. księgowości".

Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Rybaki 18 A   61-884 Poznań.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres: sekretariat@cuwjo.m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań w terminie do 2022-05-22.

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty,38/news/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 15:07