Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2022-04-21
Nr ref.: CUWJO-I.110.7.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
Stanowisko: specjalista ds. płac
Informacje dodatkowe: pełen etat / atrakcyjne wynagrodzenie/ 13 pensja/ świadczenia pieniężne z ZFŚS

Zakres podstawowych czynności

 • Sporządzanie list wypłat z osobowego i bezosobowego Funduszu Płac w ustalonych terminach,
 • Przygotowywanie list płac dotyczących: nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych, nagród, ekwiwalentów za urlopy, nadgodzin,
 • Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości zarobków,
 • Obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych, itp.
 • Dokonywanie potrąceń na listach płac zgodnie z otrzymanymi dokumentami (PKZP, PZU, pożyczki ZFŚS, alimentacyjne, komornicze itp.)
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w programie "Płatnik",
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11,
 • Przygotowywanie przelewów i czeków elektronicznych w zakresie płac,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań dotyczących funduszu płac, regulacji wynagrodzeń itp.

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe),
 • Doświadczenie zawodowe min 1 rok w płacach,
 • Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
 • Znajomość MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziana umiejętność sporządzania list płac nauczycieli,
 • Mile widziana znajomość programu  Progman oraz Płatnik.

Wymagane dokumenty

 • CV z dokładnym opisem przebiegu kariery zawodowej,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

 • Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Specjalista ds. płac",
 • Miejsce pracy - Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu, ul. Rybaki 18 A 61-884 Poznań,
 • Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Oferty można także składać elektronicznie na adres: sekretariat@cuwjo.m.poznan.pl
 • Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty",
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, ul. Słowackiego 58/60 D, 60-521 Poznań w terminie do 2022-05-22.

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-jednostek-oswiaty,38/news/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 2022-04-21 00:00
Opis zmian: ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Derda-Wawrzyniak
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 15:20