Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - Piotr Michalak
ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
tel. 061 877 57 67, fax 061 877 57 51
godziny urzędowania: poniedziałki: 7:00 - 17:00 pozostałe dni: 7:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000683016
sekretariat.konarskiego@m.poznan.pl
https://www.poznan.pl/mim/cuw/dom-pomocy-spolecznej,1129/
Adres ESP (skrytki ePUAP): DPSKONARSKIEGO

Kompetencje i zadania

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w formie całodobowej, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Statut - Uchwała Nr XXII/410/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r.  Regulamin organizacyjny - Zarządzenie nr 852/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2021r. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II-11.9013-4/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P.Michalak
Data wytworzenia informacji: 2022-04-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Piotr Michalak
Data i godzina publikacji: 2022-04-25 08:56