Dom Pomocy Społecznej (DPS)

Kierownik/Dyrektor

mgr Jerzy Dłużak
ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
tel. 061 877 57 67, fax 061 877 57 51
godziny urzędowania: poniedziałki: 7:00 - 17:00 pozostałe dni: 7:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000683016
sekretariat.konarskiego@m.poznan.pl
www.dpskonarskiego.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): DPSKONARSKIEGO

Kompetencje i zadania

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w formie całodobowej, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Statut - Uchwała Nr CI/1152/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.  Regulamin organizacyjny - Zarządzenie nr 811/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.11.2015r. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II-11.9013-4/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jerzy Dłuzak
Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Opis zmian: Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Matecka-Olejniczak
Data i godzina publikacji: 2021-04-30 08:43