Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)

Kierownik/Dyrektor

mgr Piotr Michalak
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
tel. 828 4300, fax 8284 419
godziny urzędowania: Pon. 9.00 - 17.00 wt - pt. 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000294504
sekretariat.dps3@m.poznan.pl
www.poznan.pl/mim/cuw/dom-pomocy-spolecznej,1130/o-jednostce,doc,1266/

Kompetencje i zadania

  1. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
  2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  Dom przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym dla 116 osób w wieku podeszłym i 20 osób niepełnosprawnych fizycznie. W strukturze Domu jest też mieszkanie chronione wspomagane przeznaczone dla 4 osób obojga płci.
  3. Dom pracuje w systemie ciągłym, zapewniając wszechstronną, całodobową pomoc i opiekę w ciągu całego roku.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Dom prowadzi działalność na podstawie:

  1. Statutu Domu nadanego Uchwała Nr XXXIV/608/VIII/2020 z dnia 8.09.2020
  2. Regulaminu Organizacyjnego Zarządzeniem nr 1030/201/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.12.2019 r.
  3. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9423-1-4/11 z dnia 25 maja 2011 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: P.Michalak
Data wytworzenia informacji: 2021-10-11
Opis zmian: Nowe ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Piotr Michalak
Data i godzina publikacji: 2021-10-11 08:47