Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)

Kierownik/Dyrektor

Anna Oleksik-Stryczek
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
tel. 828 4300, fax 8284 419
godziny urzędowania: pon.-pt.: 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000294504
sekretariat.dps3@m.poznan.pl
www.dpsugory.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): DPSUgory

Informacje o stanie zatrudnienia

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu jest zatrudnionych 87 osób.

Kompetencje i zadania

  1. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
  2. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  Dom przeznaczony jest dla 136 osób obojga płci, w tym dla 116 osób w wieku podeszłym i 20 osób niepełnosprawnych fizycznie. W strukturze Domu jest też mieszkanie chronione wspomagane przeznaczone dla 4 osób obojga płci.
  3. Dom pracuje w systemie ciągłym, zapewniając wszechstronną, całodobową pomoc i opiekę w ciągu całego roku.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Dom prowadzi działalność na podstawie:

  1. Statutu Domu nadanego Uchwała Nr XXXIV/608/VIII/2020 z dnia 8.09.2020
  2. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem nr 221/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 marca 2022 r.
  3. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9423-1-4/11 z dnia 25 maja 2011 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2023-01-12 00:19