Informacja o czasie pracy Urzędu Miasta

Godziny pracy

Urząd Miasta Poznania jest czynny w następujących godzinach:

  •  w poniedziałki od godz.7.30 do godz. 17.00;
  •  we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7. 30 do godz. 15. 30;

Urząd Stanu Cywilnego - zgony

Urząd Stanu Cywilnego-Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego pracuje:

  • w poniedziałki w godzinach od 07:30-17:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:30,
  • w soboty filia oddziału od 08:00-12:00.

Urząd Stanu Cywilnego Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego przy ul. Libelta 16/20 (parter) - zgony osób, które będą pochowane w Poznaniu na cmentarzach parafialnych oraz cmentarzach poza Poznaniem, tel. 61 646-33-44.

Filia Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego zlokalizowanej w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych  przy ul. 23 lutego 4/6 - zgony osób, które będą pochowane na cmentarzach komunalnych Junikowo lub Miłostowo, tel. 61 646-33-44.

Inne wydziały

Dyrektorzy wydziałów

Dyrektorzy wydziałów (jednostek równorzędnych) przyjmują osoby zainteresowane, w tym w sprawach skarg i wniosków:

  • w każdy poniedziałek - w godz. od 11.00 do godz. 17.00

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania przyjmują osoby zainteresowane, w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałki - od godz. 13.00 do godz. 15.00

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się w Oddziale Skarg, Wniosków i Petycji, pokój 22 i 23, parter, w dniu dyżuru od godz. 8.00, gdzie sporządzony jest zwięzły protokół określający przedmiot sprawy.

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta spotyka się z mieszkańcami raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godziny 13.00 do 15.00, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Oddział Skarg, Wniosków i Petycji, wyznacza datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia osoby zainteresowanej przez Prezydenta Miasta jest wykorzystanie drogi służbowej, od pracownika merytorycznego przez dyrektora, po decernenta.

Dyżury tłumacza języka migowego

w poniedziałki, w godz. 15.00 - 17.00
Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, punkt informacyjny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Chmielecka
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-21 12:27 - dodano (Aktualizacja)