Kontrole prowadzone przez BIURO KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
Ko-I.1711.1.6.2017 2017-04-07 PRZEDSZKOLE NR 189
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016
Ko-I.1711.1.4.2017 2017-03-23 PRZEDSZKOLE NR 71 "POD TOPOLĄ"
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016
Ko-I.1711.1.2.2017 2017-03-16 GIMNAZJUM NR 22
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2016 r. - Gimnazjum nr 22.
Ko-I.1711.1.1.2017 2017-03-14 PRZEDSZKOLE NR 64 IM. BOLKA I LOLKA
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016
Ko-I.1711.1.14.2016 2016-12-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
Ko-I.1711.1.6.2016 2016-12-22 PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZARĘBINY
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2015 r. w Przedszkolu nr 118 ul. Płomienna 1 w Poznaniu.
Ko-1711.1.13.2016 2016-10-27 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 110 PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 5 AM W POZNANIU
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015