Kontrole prowadzone przez BIURO KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
Ko-I.1711.18.2018 2018-04-26 PRZEDSZKOLE NR 46
Kontrola poprawności i terminowości sporzadzania sprawozdań budżetowych za 2017 r.
Ko-I.1711.17.2018 2018-04-13 PRZEDSZKOLE NR 86 "TĘCZOWY ŚWIAT"
Kontrola wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki na podsatwie doboru próby dowodów z 2017 r.
Ko-I.1711.15.2018 2018-04-09 ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1
Kontrola poprawności i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych za 2017 r.
Ko-I.1711.13.2018 2018-03-23 PRZEDSZKOLE NR 110 "WESOŁY DOMEK"
Kontrola wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki na podsatwie doboru próby dowodów z 2017 r.
Ko.I.1711.14.2018 2018-03-21 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
Przyznawaniwe świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
Ko.I.1711.14.2018 2018-03-21 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
Przyznawaniwe świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
Ko-I.1711.10.2018 2018-03-16 CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY
Kontrola poprawności i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych za 2017 r.
Ko-I.1711.12.2018 2018-03-08 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY
Kontrola przyznawania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ko-I.1711.11.2018 2018-03-08 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
Kontrola wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki na podstawie doboru próby dowodów z 2017 r.
Ko-I.1711.4.2018 2018-02-19 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
Kontrola wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki na podsatwie doboru próby dowodów z 2017 r.
Ko-I.1711.1.36.2017 2018-02-16 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2016 r.
Ko-I.1711.1.35.2017 2018-02-16 TECHNIKUM NR 19
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów ksiegowych z 2016 r. Zespołu Szkół Licealno Technicznych (z dniem 31.08.2017 r. ww. Zespół został zlikwidowany - od 01.09.2017 r. Technikum Nr 19)
Ko-I.1711.1.2018 2018-02-01 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
Kontrola wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników jednostki na podsatwie doboru próby dowodów z 2017 r.
Ko.-I.1711.2.2018 2018-01-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Kontrola prawidłowości przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Zakła
dowego Funduszu Świadczen Socjalnych
Ko.I.1711.1.29.2017 2017-12-29 OGRÓD ZOOLOGICZNY
Kontrola instytucjonalna procesów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na podstawie doboru próby. Funkcjonowania jednostki w obszarze organizacji środowiska wewnętrznego.
Ko-I.1711.1.31.2017 2017-12-27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
Ko-I.1711.1.34.2017 2017-12-22 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 112
Zbadanie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mioeniem
Ko-1711.1.32.2017 2017-12-20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości gospodarowania mieniem.
Ko-I.1711.1.33.2017 2017-12-13 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016
Ko-I.1711.1.30.2017 2017-11-13 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2016