Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (LOMS)

Kierownik/Dyrektor

Beata Rusinek
os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań Poznań
tel. 61 663 98 00
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@loms.poznan.pl
www.loms.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /LOMSPOZNAN/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Szkoła realizuje następujące cele edukacyjne:

 • dydaktyczne
 • wychowawcze
 • opiekuńcze

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • arkusze organizacyjne LOMS na poszczególne lata szkolne wraz z aneksami
 • ewidencja zatrudnionych pracowników
 • akta osobowe pracowników
 • arkusze ocen wszystkich uczniów wraz z protokołami egazaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 • księga ewidencji uczniów
 • dzienniki lekcyjne
 • dziennik zajęć pozalekcyjnych
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • ewidencja księgozbioru bilbliotecznego
 • eweidencja osób ubezpieczonych
 • ksiega kontroli
 • protokoły Rady Pedagogicznej
 • dokumentacja księgowa
 • dokumentacja kadrowa
 • księga kontroli
 • listy płac
 • plany finansowe
 • rejesr wypadków
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • zbiory aktów normatywnych własnych i obcych

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie danych osoby zobowiązanej (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-04-26 00:00