Petycje - Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji 2022-05-06
Tytuł Petycja w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Mieszkaniec

Opis

Mieszkaniec zwrócił się z dwoma wnioskami o zmianę: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Człuchowskiej w Poznaniu oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Pisma wpłynęły do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dniu 6 maja 2022 r. tj. w trakcie zbierania opinii w ramach konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Wobec powyższego pisma zostaną uznane, jako opinia do projektu Studium w ramach konsultacji społecznych, gdyż o uznaniu pisma za petycję nie przesądza forma pisma, lecz jego treść, co wynika z art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patryk Moryson
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: Dodano informację (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patryk Moryson
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 08:23