Petycje - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji Organizacja Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2024-03-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja - wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu

Polski Związek Działkowców - ROD im. 23 lutego w Poznaniu

2024-03-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja - wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu

Mieszkańcy

2023-05-23 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja - sprzeciw wobec projektowanego rozwiązania komunikacyjnego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mieszkańcy

2023-03-17 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja za 2022 rok

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

2022-10-14 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja dotycząca danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP)

Szulc-Efekt sp. z o.o.

2022-05-19 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja mieszkańców Moraska w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie tzw."widelca moraskiego"

Mieszkańcy

2022-05-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mieszkaniec

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja dotycząca przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz projekcie Studium

Grzegorz Rzyminiak

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja o zmianę zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu

Mieszkaniec

2022-05-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja przeciwko nowej zabudowie pomiędzy ul. Galla Anonima i Dąbrowskiego raz na ul. Galla

Mieszkańcy Jeżyc

2022-03-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Analiza wpływu, rozpatrywania i załatwiania spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji w MPU za rok 2021

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

2021-06-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ