Petycje - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji Organizacja Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2021-06-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ