Petycje - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji Organizacja Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2022-05-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Mieszkaniec

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja dotycząca przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz projekcie Studium

Grzegorz Rzyminiak

2022-05-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja o zmianę zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu

Mieszkaniec

2022-05-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Petycja przeciwko nowej zabudowie pomiędzy ul. Galla Anonima i Dąbrowskiego raz na ul. Galla

Mieszkańcy Jeżyc

2022-03-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Analiza wpływu, rozpatrywania i załatwiania spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji w MPU za rok 2021

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

2021-06-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ