Petycje - Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji 2021-06-30
Tytuł Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

DYREKTOR MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

Opis

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2020 roku do Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie wpłynęły sprawy określone jako petycje.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Data wytworzenia informacji: 2021-06-30 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Patryk Moryson
Data i godzina publikacji: 2021-08-04 12:05