Petycje - Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji 2022-05-04
Tytuł Petycja przeciwko nowej zabudowie pomiędzy ul. Galla Anonima i Dąbrowskiego raz na ul. Galla
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Mieszkańcy Jeżyc

Opis

Mieszkańcy dzielnicy Jeżyce wyrazili sprzeciw do przedstawionej propozycji zabudowy pomiędzy ulicami Galla Anonima i J.H. Dąbrowskiego oraz na ul. Galla w Poznaniu. Pismo wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania w dniu 29 kwietnia 2022 r. tj. w trakcie zbierania opinii w ramach konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" rejonie ulic J.H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu. Wobec powyższego wniesione pismo zostanie uznane, jako opinia do projektu mpzp w ramach konsultacji społecznych, gdyż o uznaniu pisma za petycję nie przesądza forma pisma, lecz jego treść, co wynika z art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patryk Moryson
Data wytworzenia informacji: 2022-06-20 00:00
Opis zmian: Zmiana klasyfikacji pisma (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patryk Moryson
Data i godzina publikacji: 2022-06-20 12:54