Petycje - Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji 2022-10-14
Tytuł Petycja dotycząca danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP)
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Opis

Przedmiotem petycji jest jak najszybsze zaspokojenie przywołanych w treści pisma przepisów dotyczących obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do tych danych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patryk Moryson
Data wytworzenia informacji: 2022-11-07 00:00
Opis zmian: Dodanie petycji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Patryk Moryson
Data i godzina publikacji: 2022-11-07 14:42