Petycje - Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Data złożenia petycji 2022-05-05
Tytuł Petycja o zmianę zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu
Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona

Mieszkaniec

Opis

Mieszkaniec zawnioskował o zmianę zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 82 w Poznaniu Rejon Maltańskie osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pismo wpłynęło do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dniu 4 maja 2022 r. tj. w trakcie zbierania opinii w ramach konsultacji społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Wobec powyższego oraz woli wnioskodawcy wyrażonej w dniu 24 maja 2022 r., wniesione pismo zostało uznane, jako opinia do projektu Studium w ramach konsultacji społecznej, gdyż o uznaniu pisma za petycję nie przesądza forma pisma, lecz jego treść, co wynika z art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patryk Moryson
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: Dodano informację (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patryk Moryson
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 07:08