PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ - SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ