Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kierownik/Dyrektor

mgr Irena Majer
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
godziny urzędowania: 7.30-15.05
sekretariat@mogilenska.pl
www.mogilenska.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Szymanowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-05 13:02 - ogłoszeni (Wprowadzenie informacji)