Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOLiRM)

Kierownik/Dyrektor

mgr Irena Majer
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
61 87 38 702, fax. 61 87 38 703
godziny urzędowania: 7.30-15.05
NIP do faktur: 7821413161
REGON: 631137029
sekretariat@mogilenska.pl
www.mogilenska.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /spzoz-zolirm/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Cele

Podstawowym celem Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonania.

Misja

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie usprawniamy, leczymy i opiekujemy się Naszymi pacjentami na możliwie najwyższym poziomie.

Zadania

1. Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

2. Udzielanie dziennych świadczeń zdrowotnych.

3. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.

4. Prowadzenie działalności dydaktycznej powiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

- Uchwała Rady Miasta

- Statut ZOLiRM

- Regulamin Organizacyjny

- Wewnętrze akty prawne

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2024-06-18 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2024-06-18 18:21