Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOLiRM)

Kierownik/Dyrektor

mgr Irena Majer
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
godziny urzędowania: 7.30-15.05
NIP do faktur: 7821413161
REGON: 631137029
sekretariat@mogilenska.pl
www.mogilenska.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /spzoz-zolirm/SkrytkaESP

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 12:29