Sprawozdania finansowe

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok 2023 oraz prognozy na lata 2024-2026

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok 2023 oraz prognozy na lata 2024-2026

od 2024-05-29 do 2025-05-29

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022.

od 2020-05-29