Sprawozdania finansowe

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022 i prognoza na lata 2023-2025

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022 i prognoza na lata 2023-2025

od 2023-05-29 do 2024-05-29

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021 oraz prognoza na lata 2022-2024

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021 oraz prognoza na lata 2022-2024

od 2022-06-23 do 2023-06-30

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022.

od 2020-05-29