Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - Konrad Zaradny
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
61 647 77 01
godziny urzędowania: 7:25 - 15:00
NIP do faktur: 9720911674
REGON: 630511135
sekretariat@posum.pl
www.posum.pl

Kompetencje i zadania

Misja POSUM:

Misją Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych jest troska o dobro Pacjenta i dbałość o Jego jak najszybszy powrót do zdrowia, realizowane przez profilaktykę, leczenie i rehabilitację. Nasz cel osiągamy za pomocą profesjonalnej kadry medycznej, nowoczesnych metod diagnostycznych, sprawnej obsługi i wysoko wyspecjalizowanego sprzętu.

Cele POSUM:

Podstawowym celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonania.

Zadania POSUM:

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;
4) prowadzenie działalności dydaktycznej powiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

- Uchwała Rady Miasta

- Statut

- Regulamin Organizacyjny

- wewnętrzne akty prawne

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marta Jankowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-26 00:00
Opis zmian: Załaczniki do SIWZ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Ireneusz Prutkowski
Data i godzina publikacji: 2024-02-28 10:52