Sprawozdania finansowe

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM za rok 2021

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM za rok 2021 i prognoza na lata 2022 - 2024

od 2022-06-30 do 2023-06-30

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej POSUM za rok 2020

od 2021-07-01 do 2023-06-30