Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 23.06.2022 r. 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty lub nr techniczny wniosku: KPRM-VIII.525.4.2022

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Przechadzka z przewodnikiem po Garbarach w ramach formuły "kino, kawiarnia, spacer"

Nazwa oferenta:

Fundacja ZAPIS

Termin realizacji zadania:

15.07 - 12.10.2022 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

2 970,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Paulina Idczak, tel.: 61 878 5735, e-mail:paulina_idczak@um.poznan.pl

w terminie do 30.06.2022 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:

1)       oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

2)       formularz zgłaszania uwag do oferty.

Katarzyna Parysek - Kasprzyk

Zastępca Dyrektora Biura

od 2022-06-23 do 2022-06-30

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/21/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Koncert zespołu Projekt Kobieta w ramach Majówki w Bramie Poznania.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Pozytywka - Rozwijające Pracownie Muzyczne

ul. Dworcowa 63 B

62- 040 Puszczykowo

 NIP: 779-194-61-99

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/22/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie i nagranie podcastu o Helenie Szafran z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Iwona Chmura- Rutkowska
Edyta Głowacka-Sobiech

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/24/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przeprowadzenie warsztatu Jak założyć Grządkowo? Historia ogrodniczej wspólnoty w Mikro Domu Kultury w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Marcie Wiśniewskiej

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/26/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów z podstaw permakultury w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia: Marcelina Haremza

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/27/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Poprowadzenie autorskiego spotkania wokół książki Żyj lokalnie. Dlaczego warto mieszkać z rodziną w mieście w ramach Majówki w Bramie Poznania.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia: Daria Panek- Płókarz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/28/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zaprojektowanie i realizacja  widowiska multimedialnego "Wizualnie dla Ukrainy" w ramach Majówki w Bramie Poznania.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

"Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski

ul. Sielska 17B 60-129 Poznań

NIP: 7792330307"

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/20/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów z robienia kul nasiennych  podczas Majówki z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Gruszka

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/19/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Stworzenie scenariusza i przeprowadzenie rodzinnych spacerów

pt.  Sekretne życie łąki w ramach Majówki w Bramie Poznania z zakresu edukacji kulturalnej.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Dream On! Natalia Adamczyk

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na wniosek PROLOGIS POLAND XLIII- wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy.

Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na wniosek PROLOGIS POLAND XLIII- wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. PO.ZUZ.4.4210.461.3.2022.AD

od 2022-06-23 do 2022-07-07

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wolno stojącym garażem wielopoziomowym przy ul. Kolorowej/Pastelowej w Poznaniu.

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wolno stojącym garażem wielopoziomowym przy ul. Kolorowej/Pastelowej w Poznaniu. PO.ZUZ.4.4210.69.6.2022.MTN

od 2022-06-23 do 2022-07-07

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/41/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" w zakresie:

1.      uwarunkowania historyczne rozwoju systemu oświaty w Poznaniu i Wielkopolsce

2.      koncepcja ukrytego programu szkolnego oraz cechy programowe dobrej szkoły

3.      analiza wyzwań stojących przed systemem edukacji na podstawie raportów oraz przykłady szkół z dobrym programem

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
 1. Edyta Głowacka-Sobiech

2.      Iwona Chmura-Rutkowska

3.      Agnieszka Jankowiak-Maik

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/43/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści z zakresu architektury na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" oraz wybór materiałów ikonograficznych obrazujących temat

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

               Jakub Głaz

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-23 do 2032-06-23

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: budowa domu jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr 4/101, arkusz 01, obręb Spławie położonej w Poznaniu, z wniosku:

KW Technology sp. z o.o. sp.k.

ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań

otrzymany dnia 11.04.2022 r. i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Przed wydaniem decyzji, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgłaszanie jest możliwe tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu).

Zapoznanie się z aktami sprawy oraz kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie:

w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-06-24 do 2022-07-08

Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r.znak PO.ZUZ.4.4210.127.2022.KC.

Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 6 czerwca 2022 r.znak PO.ZUZ.4.4210.127.2022.KC. PO.ZUZ.4.4210.127.12.2022.KC

od 2022-06-22 do 2022-07-06

Informacja dot. postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A.

Informacja dot. postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AQUANET S.A. PO.ZUZ.4.4210.212.4.2022.MF

od 2022-06-22 do 2022-06-29

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ewid. 149,151,169/9 ark. 14 obręb Wilda miasto Poznań, i usługę wodną w granicy działki o nr 94, 141/2, 148,149,151,152,153/1,169/9 ark. 14 obręb Wilda Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ewid. 149,151,169/9 ark. 14 obręb Wilda miasto Poznań, i usługę wodną w granicy działki o nr 94, 141/2, 148,149,151,152,153/1,169/9 ark. 14 obręb Wilda Poznań. PO.ZUZ.4.4210.340.4.2022.KJ

od 2022-06-22 do 2022-06-29

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/37/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

świadczenie usług z zakresu przewodnictwa miejskiego podczas realizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej pt. Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim 2022 oraz w ramach Spacerów po Fest Fyrtlach

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Prendke

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

od 2022-06-22 do 2032-06-22

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 44, ark. 42, obręb Poznań, położonej przy ul. Stanisława Taczaka 22, 23 w Poznaniu w dniu 20.06.2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.1060.2020) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żąda.

Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.1167.2019) w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2022-06-22 do 2022-07-06

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie.

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie. PO.ZUZ.4.4210.414.3.2022.HŁ

od 2022-06-20 do 2022-06-27