Opłaty za wodę i ścieki

Oferty dostaw wody / odbioru ścieków

Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet SA

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 7 października 2021 do 6 października 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstawa domowe zł/m3 4.66 5.03
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4.66 5.03
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4.66 5.03

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 7 października 2021 do 6 października 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6.84 7.39
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6.84 7.39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych od 7 października 2021 do 6 października 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5.04 5.44
2 Pozostali dbiorcy zł/odb./m-c 15.71 16.97
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 45.36 48.99

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych od 7 października 2021 do 6 października 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10.79 11.65
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 33.29 35.95

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 7 października 2022 do 6 października 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4.68 5.05
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4.68 5.05
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4.68 5.05

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 7 października 2022 do 6 października 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 6.93 7.48
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6.93 7.48

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych od 7 października 2022 do 6 października 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5.29 5.71
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 16.48 17.8
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 47.58 51.39

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych od 7 października 2022 do 6 października 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 11.32 12.23
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 34.92 37.71

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 7 października 2023 do 6 października 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4.7 5.08
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4.7 5.08
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4.7 5.08

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 7 października 2023 do 6 października 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 7.11 7.68
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 7.11 7.68

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych od 7 października 2023 do 6 października 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 5.53 5.97
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 17.22 18.6
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 49.72 53.7

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych od 7 października 2023 do 6 października 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 11.83 12.78
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 36.49 39.41

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2021-10-07 do 2024-10-06
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z.o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

Gosp. domowe i pozostali

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.24 4.58
2 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.37 4.72
3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.46 4.82

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Odbiorcy indywidualni zł/m3 12.89 13.92

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Odbiorcy indywidualni zł/odb./m-c 24.27 26.21

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie:

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.7 5.08
2 G1-e zł/m3 4.7 5.08
3 G5-p zł/m3 4.74 5.12
4 G5-e zł/m3 4.74 5.12
5 G7-p zł/m3 4.76 5.14
6 G7-e zł/mc 4.76 5.14
7 G-p.poż zł/m3 4.76 5.14

Stawka Opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 8.73 9.43
2 G1-e zł/mc 6.02 6.5
3 G5-p zł/mc 8.73 9.43
4 G5-e zł/mc 6.02 6.5
5 G7-p zł/mc 8.73 9.43
6 G7-e zł/mc 6.02 6.5
7 G-p.poż zł/mc 7.14 7.71

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.81 5.19
2 G1-e zł/m3 4.81 5.19
3 G5-p zł/m3 4.83 5.22
4 G5-e zł/m3 4.83 5.22
5 G7-p zł/m3 4.86 5.25
6 G7-e zł/m3 4.86 5.25
7 G-p.poż zł/m3 4.86 5.25

Stawka opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 9.21 9.95
2 G1-e zł/mc 6.31 6.81
3 G5-p zł/mc 9.21 9.95
4 G5-e zł/mc 6.31 6.81
5 G7-p zł/mc 9.21 9.95
6 G7-e zł/mc 6.31 6.81
7 G-p.poż zł/mc 7.61 8.22

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.93 5.32
2 G1-e zł/m3 4.93 5.32
3 G5-p zł/mc 4.96 5.36
4 G5-e zł/m3 4.96 5.36
5 G7-p zł/m3 4.98 5.38
6 G7-e zł/m3 4.98 5.38
7 G-p.poż zł/m3 4.98 5.38

Stawka opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 9.85 10.64
2 G1-e zł/mc 6.78 7.32
3 G5-p zł/mc 9.85 10.64
4 G5-e zł/mc 6.78 7.32
5 G7-p zł/mc 9.85 10.64
6 G7-e zł/mc 6.78 7.32
7 G-p.poż zł/mc 8.2 8.86

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2021-06-01 do 2024-05-31

Metryczka

Opis zmian: nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-10-22 10:52