Opłaty za wodę i ścieki

Oferty dostaw wody / odbioru ścieków

Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet SA

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gosp. domowe zł/m3 4.43 4.78
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4.43 4.78
3 Woda na cele p-poż zł/m3 4.43 4.78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gosp. domowe zł/m3 6.03 6.51
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 6.03 6.51

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gosp. domowe zł/odb./m-c 4.79 5.17
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14.92 16.11
3 Woda na cele p-poż zł/odb./m-c 43.08 46.53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gosp. domowe zł/odb./m-c 10.25 11.07
2 Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31.61 34.14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-04 do 2021-06-05
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z.o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

Gosp. domowe i pozostali

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.24 4.58
2 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.37 4.72
3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.46 4.82

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-06-28 do 2021-06-29
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy TRUST S.A.

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat TRUST SA na terenie miasta Poznania:

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Odbiorcy indywidualni zł/m3 12.89 13.92

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Odbiorcy indywidualni zł/odb./m-c 24.27 26.21

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2018-07-17 do 2021-07-18

Metryczka

Opis zmian: nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-10-22 10:52