Opłaty za wodę i ścieki

Oferty dostaw wody / odbioru ścieków

Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aquanet SA

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet S.A. Taryfa wejdzie w życie z dniem 19 grudnia 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów: 1.ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków, 2.opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (szczegóły dotyczące stawek opłat będą zamieszczone na stronie www.aquanet.pl od 19.12.2023). Wszystkie informacje na temat obowiązującej Taryfy cen i stawek opłat znajdują się w załącznikach do Komunikatu: Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Aquanet S.A.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA:

Wysokość cen za dostarczoną wodę od dnia 19 grudnia 2023 do 18 grudnia 2024 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 5.39 5.82
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 5.43 5.86
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 5.43 5.86

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 19 grudnia 2023 do 18 grudnia 2024 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 8.34 9.01
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 8.34 9.01

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 19 grudnia 2024 roku do 18 grudnia 2025 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstawa domowe zł/m3 5.73 6.19
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 5.77 6.23
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 5.77 6.23

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 19 grudnia 2024 do 18 grudnia 2025 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 9.04 9.76
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 9.04 9.76

Wysokość cen za dostarczoną wodę od dnia 19 grudnia 2025 do 18 grudnia 2026 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 5.81 6.27
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 5.85 6.32
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 5.85 6.32

Wysokość cen za odprowadzone ścieki od 19 grudnia 2025 do 18 grudnia 2026 roku:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 9.18 9.91
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 9.18 9.91

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2023-12-19 do 2026-12-18
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie miasta Poznania. Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen i stawek opłat Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie:

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.7 5.08
2 G1-e zł/m3 4.7 5.08
3 G5-p zł/m3 4.74 5.12
4 G5-e zł/m3 4.74 5.12
5 G7-p zł/m3 4.76 5.14
6 G7-e zł/mc 4.76 5.14
7 G-p.poż zł/m3 4.76 5.14

Stawka Opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 8.73 9.43
2 G1-e zł/mc 6.02 6.5
3 G5-p zł/mc 8.73 9.43
4 G5-e zł/mc 6.02 6.5
5 G7-p zł/mc 8.73 9.43
6 G7-e zł/mc 6.02 6.5
7 G-p.poż zł/mc 7.14 7.71

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.81 5.19
2 G1-e zł/m3 4.81 5.19
3 G5-p zł/m3 4.83 5.22
4 G5-e zł/m3 4.83 5.22
5 G7-p zł/m3 4.86 5.25
6 G7-e zł/m3 4.86 5.25
7 G-p.poż zł/m3 4.86 5.25

Stawka opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 9.21 9.95
2 G1-e zł/mc 6.31 6.81
3 G5-p zł/mc 9.21 9.95
4 G5-e zł/mc 6.31 6.81
5 G7-p zł/mc 9.21 9.95
6 G7-e zł/mc 6.31 6.81
7 G-p.poż zł/mc 7.61 8.22

Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/m3 4.93 5.32
2 G1-e zł/m3 4.93 5.32
3 G5-p zł/mc 4.96 5.36
4 G5-e zł/m3 4.96 5.36
5 G7-p zł/m3 4.98 5.38
6 G7-e zł/m3 4.98 5.38
7 G-p.poż zł/m3 4.98 5.38

Stawka opłaty abonamentowej od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 G1-p zł/mc 9.85 10.64
2 G1-e zł/mc 6.78 7.32
3 G5-p zł/mc 9.85 10.64
4 G5-e zł/mc 6.78 7.32
5 G7-p zł/mc 9.85 10.64
6 G7-e zł/mc 6.78 7.32
7 G-p.poż zł/mc 8.2 8.86

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2021-06-01 do 2024-05-31
Komunikat Data ważności

Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z.o.o.

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 27 maja 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

Gosp. domowe i pozostali

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto [PLN] Cena brutto [PLN]
1 w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 4.77 5.15
2 w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 5.09 5.5
3 w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy zł/m3 5.39 5.82

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

od 2023-05-27 do 2026-05-26

Metryczka

Opis zmian: nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-10-22 10:52