Komunikat: Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bytkowie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data obowiązywania

od 2021-05-25 do 2024-05-31

Treść

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bytkowie na terenie miasta Poznania, w obrębie ulic: Biwakowej, Podjazdowej, Admirała Unruga, Burtowej i Bojerowej. Taryfa wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Paprzycki
Data wytworzenia informacji: 2021-05-25 00:00
Opis zmian: zmiana daty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Paprzycki
Data i godzina publikacji: 2021-05-25 12:15