Komunikat: Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy Aqualink Sp. z o.o.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data obowiązywania

od 2018-06-28 do 2021-06-29

Treść

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. Taryfa weszła w życie w dniu 28 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat

Taryfa cen Aqualink Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania:

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

Gosp. domowe i pozostali

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,24
  • zł brutto/m3 4,58

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,37
  • zł brutto/m3 4,72

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

  • zł netto/m3 4,46
  • zł brutto/m3 4,82

Wysokości cen brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: korekta formatowania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-07-11 14:23