Usługi Komunalne (UK)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Maciej Dźwig
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1)     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2)     ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3)     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

4)     ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5)     ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2022-07-27 00:00
Opis zmian: dodano zał. nr 2 (2/2) (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2022-07-27 22:46