Usługi Komunalne (UK)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Maciej Dźwig
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

1)     ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2)     ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3)     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

4)     ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5)     ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Dźwig
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-04 16:20 - informacja (Aktualizacja)