Oferta: osoba sprzątajaca

Data publikacji: 2022-01-27
Nr ref.: PP/01/2022
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: osoba sprzątajaca
Informacje dodatkowe: umowa zlecenie

Zakres podstawowych czynności

1. Prace porządkowo-sprzątające :

  - pomieszczeń biurowych,

  - szatni pracowniczych,

  - klatki schodowej

  - pomieszczeń sanitarnych,

Wymagania obowiązkowe

1. niekaralnośc,

2.doświadczenie w podobnych pracach,

3.dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe

  1. aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

Wymagane dokumenty

1.CV

2.zapoznanie się oraz wydrukowanie i podpisanie " "INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Inne informacje:

1. oferty można składać drogą mailowa na adres :sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul.Matejki 18, 61-676 Poznań

2.Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wynikających z art 221 par.1 Kodeksu Pracy wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody (pod podanymi w CV danymi) na przetwarzanie danych osobowych o treści:"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich dodatkowych  danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań w terminie do 2022-02-28.

Palmiarnia Poznańska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Jeske
Data wytworzenia informacji: 2022-02-14 00:00
Opis zmian: wydłużenie terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Jeske
Data i godzina publikacji: 2022-02-14 11:18