Sprawozdania finansowe

Palmiarnia Poznańska


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Palmiarnia Poznańska

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

sprawozdanie finanoswe za 2020

wprowadzenie

od 2021-01-01 do 2021-12-31

sprawozdanie finansowe za 2019r.

sprawozdanie finansowe Jednostki Budżetowej Palmiarnia Poznańska za 2019r.,

od 2020-01-01 do 2025-12-31

sprawozdanie finansowe za rok 2018

sprawozdanie finansowe Jednostki Budżetowej Palmiarnia Poznańska za 2018r.,

od 2019-04-01 do 2024-12-31