Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-03-13 Palmiarnia Poznańska
BOSMAN GREENHOUSE BUILDING TOMASZ NICKEL, ul. Beztroska 11A 62-081 Wysogotowo:

Wymiana dwuwarstwowej szyby w basenie wystawowym nr 1 akwarium Palmiarni Poznańskiej na szybę OPTI WHITE gr. 12 mm

wartość: 10860,9 PLN
2024-03-08 Palmiarnia Poznańska
Justyna Krukowska, ul. Za Cytadelą 12, 61-659 Poznań:

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację pokrycia papowego na dachach pawilonu wejściowego i administracyjnego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 13530 PLN
2024-03-04 Palmiarnia Poznańska
Monika Frankiewicz - Pojasek, ul. Bosa 10a/23, 60-125 Poznań:

organizacja wystawy bezkręgowców w Sali Dydaktycznej Palmiarni Poznańskiej w dniach 11-12 maja 2024 r.

wartość: 1000 PLN
2024-02-22 Palmiarnia Poznańska
CONDITO Zamówienia publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26/88, 61-651 Poznań:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "ochronę obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z terenem Parku im. T. W. Wilsona"

wartość: 3690 PLN
2024-01-31 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej Parku Wilsona

wartość: 30750 PLN
2024-01-30 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja wody Sp. z o.o. Sp. K.,ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań:

dzierżawa dystrybutorów elektrycznych wody i stojaków na butle

wartość: 2460 PLN
2024-01-03 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE A. Tarnawski, K. Kanoniczak, J. Zieliński Spółka Jawna,:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 3281,64 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

usługa dostępu do sieci Internet

wartość: 2214 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

usługa transmisji danych KSAT

wartość: 5904 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 3015,96 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

udzielanie ulg lub preferencji beneficjentom Systemu OK Poznań

wartość: 0 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz - Suszka, ul. Gliwicka 6, Września:

Obsługa prawna jednostki

wartość: 44280 PLN
2024-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Solna 21, 61-736 Poznań:

usługi profilaktyki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2024-01-01 Palmiarnia Poznańska
TMP IT Group Sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

obsługa informatyczna

wartość: 21402 PLN
2023-12-01 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski Sp. J, Wrzesińska 77, 62-020 Swarzędz:

zakup i dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus

wartość: 109998,27 PLN
2023-11-30 Palmiarnia Poznańska
Centrum Informatyki ZETO S.A, . ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok:

montaż i uruchomienie kamery na budynku Pawilonu V Palmiarni Poznańskiej i włączenie kamery do istniejącej instalacji monitoringu wizyjnego Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 1328,28 PLN
2023-08-11 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

 - wykonaniu diagnostyki tomografem komputerowym dla 16 drzew;
    - wykonaniu testów obciążeniowych dla 13 drzew położonych na terenie Parku Wilsona.

wartość: 23554,50 PLN
2023-08-11 Palmiarnia Poznańska
Zielony Serwis Las Park Ogród Andrzej Misiorny, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola:

wykonaniu cięcia sanitarnego

wartość: 6810,00 PLN
2023-08-01 Palmiarnia Poznańska
Veolia Industry Polska Sp. z o.o., 61-696 Poznań, al. Solidarności 46:

modernizacja zaworów oraz siłowników znajdujących się w węźle cieplnym Palmiarni Poznańskiej wg listy

wartość: 44548,89 PLN
2023-07-18 Palmiarnia Poznańska
ALFA LAVAL POLSKA SP. Z O.O. UL.MARYNARSKA 15 02-674 WARSZAWA:

SERWIS TRZECH WYMIWNNIKÓW CIEPŁA ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PARAMENRAMI CIEPŁOWNICZYMI W CELU OPTYMIZACJI ICH PRACY

wartość: 27060 PLN
2023-07-03 Palmiarnia Poznańska
Akant Grzegorz Bykowski, ul. Newtona 12A/28, 60-161 Poznań:

wykonanie projektu systemu automatycznego nawadniania nowych nasadzeń w obrębie pergoli i trejaży w Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 5904 PLN
2023-07-03 Palmiarnia Poznańska
Veolia Industry Polska Sp. z o.o., 61-696 Poznań, al. Solidarności 46:

dostawa i wymiana 16 szt. worków i 4 szt. koszy siatkowych w dwóch filtroodmulnikach DN F4/150 znajdujących się w węźle cieplnym Palmiarni Poznańskiej i wywóz oraz utylizacja zdemontowanych elementów

wartość: 8720,21 PLN
2023-06-15 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickel, Wysogotowo, ul. Beztroska 11A, 62-081 Przeźmierowo:

modernizacja instalacji elektrycznej w pawilonie XV Palmiarni Poznańskiej - szafka sterująca

wartość: 21156 PLN
2023-06-15 Palmiarnia Poznańska
BreTerm Instalacje Elektryczne - Dawid Brenk, ul. Piotra Ściegiennego 25 60-128 Poznań:

modernizacja instalacji elektrycznej w pawilonach Palmiarni Poznańskiej -szafki rozdzielcze

wartość: 46248 PLN
2023-06-05 Palmiarnia Poznańska
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań:

wykonanie przez Wykonawcę strony internetowej dla Zamawiającego wraz z wprowadzeniem standardu WCAG 2.2 oraz udogodnień zgodnie z ustawą z dnia 4.04. 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

wartość: 5535 PLN
2023-05-22 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o., ul. Strusia 10, 60-711 Poznań:

dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) na wykonanie remontu muszli koncertowej wraz z pergolą i trejażem zlokalizowanych  w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 74500 PLN
2023-05-12 Palmiarnia Poznańska
Akant Grzegorz Bykowski, ul. Newtona 12A/28, 60-161 Poznań:

odtworzenie i uruchomienie uszkodzonych sekcji systemu automatycznego nawadniania w Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 22084,65 PLN
2023-05-12 Palmiarnia Poznańska
REMET Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych Mieczysław Przyborowski:

przebudowa przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z ofertą Wykonawcy nr 023/000149 z dnia 21 kwietnia 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy (z budynku Palmiarni Poznańskiej do studni przed tym budynkiem)

wartość: 24182,17 PLN
2023-04-28 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 6088,5 PLN
2023-04-11 Palmiarnia Poznańska
Tonsil Sławomir Wieszczeciński, ul. Czeniejewska 11 62-300 Września:

montaż i uruchomienie instalacji nagłośnienia w pawilonach Palmiarni Poznańskiej z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy

wartość: 16555,05 PLN
2023-03-28 Palmiarnia Poznańska
Water Concept Robert Kusik, ul. św. Maksymiliana Kolbe, 64-100 Leszno:

opracowanie  projektu wykonawczego służącego do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fontanny zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 131610 PLN
2023-03-28 Palmiarnia Poznańska
Lek. Wet. Dariusz Filipiński Gabinet Weterynaryjny, os. Wichrowe Wzgórze paw. 103, 61-670 Poznań:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami Palmiarni Poznańskiej oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie Palmiarni Poznańskiej

wartość: 2000 PLN
2023-03-21 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet, ul. Głuszyna 58, 61-214 Poznań:

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją umowy z firmą GARDENS

wartość: 2583 PLN
2023-03-20 Palmiarnia Poznańska
Security Emporio Sp z o.o. Sp.K, ul. Czernichowska28, 61-334 Poznań:

ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona

wartość: 182587,52 PLN
2023-02-01 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE A., ul. Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 1717,08 PLN
2023-02-01 Palmiarnia Poznańska
Robert Dębicki, Polska Ekologia, ul. Rynek 4/17, 62-300 Września:

promowanie aktualnej oferty Zamawiającego oraz wydarzeń które go dotyczą w aplikacji mobilnej EkoWielkopolska

wartość: 2460 PLN
2023-01-24 Palmiarnia Poznańska
CONDITO Zamówienia publiczne Piotr Matejczuk,os. Zwycięstwa 26/88, 61-651 Poznań:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania: "renowacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona"

wartość: 3390 PLN
2023-01-24 Palmiarnia Poznańska
CONDITO Zamówienia publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26/88, 61-651 Poznań:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "ochronę obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z terenem Parku im. T. W. Wilsona"

wartość: 3390 PLN
2023-01-16 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61- 357 Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T.W.Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskiej odpadów zielonych o kodzie 200201 i ich zagospodarowanie.

wartość: 49400 PLN
2023-01-13 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spółka Jawna, os. Bolesława Chrobrego 11/180, 60-681 Poznań:

zakup inwestycyiny roślin

wartość: 22000 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

usługa transmisji danych KSAT

wartość: 5904 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
TMP s.c M. Idaszak T.Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

obsługa informatyczna

wartość: 21402 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

rzeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 2569,26 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz - Suszka:

obsługa prawna jednostki

wartość: 44280 PLN
2023-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ:

usługi profilaktyki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2023-01-01 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja wody Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań:

dzierżawa dystrybutorów elektrycznych wody i stojaków na butle

wartość: 2460 PLN
2022-12-30 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3. 61-016 Poznań:

dostawa ciepła

wartość: 3628500 PLN
2022-12-26 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

w sprawie udzielania ulg lub preferencji beneficjentom Systemu OK Poznań

wartość: 0 PLN
2022-12-22 Palmiarnia Poznańska
Lireco Sp. z o.o., ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia:

obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego oraz systemu wentylacji kotłowni Palmiarni Poznańskiej

wartość: 848000 PLN
2022-12-01 Palmiarnia Poznańska
Jacek Białonoga, ul.Ciesielska 8, 77-400 Złotów:

nadzór autorski

wartość: 1119,3 PLN
2022-11-30 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologficzna LYNX Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

nadzór dendrologiczny

wartość: 2460 PLN
2022-11-15 Palmiarnia Poznańska
WYSOKO Sp. z o.o. , ul. Kórnicka 3A, 62-022 Świątniki:

usługa pielęgnacji drzew na terenie Parku Wilsona

wartość: 51624 PLN
2022-11-09 Palmiarnia Poznańska
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz Sobolewski, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska:

odtworzenie elementów przedwojennego układu zieleni w obrębie parterów bocznych w części północnej Parku Wilsona

wartość: 200485,14 PLN
2022-11-08 Palmiarnia Poznańska
Mac Benz Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Sp. J., Szamotuły 64-500 ul. Lipowa 72a:

zakup paliwa

wartość: 135301,23 PLN
2022-08-26 Palmiarnia Poznańska
Piotr Matejczuk Conditio Zamówienia Publiczne, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania, pn.: "odtworzenie elementów przedwojennego układu zieleni w obrębie parterów bocznych w części północnej Parku Wilsona"

wartość: 3690 PLN
2022-08-26 Palmiarnia Poznańska
Piotr Matejczuk Conditio Zamówienia Publiczne, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 6396 PLN
2022-07-05 Palmiarnia Poznańska
Chemiczne Czyszczenie PL s.c., ul. Jana II Sobieskiego 22, 05-080 Izabelin:

wykonanie chemicznego czyszczenia 3 wymienników ciepła

wartość: 20295 PLN
2022-06-27 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 5547,3 PLN
2022-04-15 Palmiarnia Poznańska
Elwira Łukawska Recte Elwira Łukawska, ul. Orlego Lotu 5 lok. 54, 03 - 982 Warszawa:

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 4500 PLN
2022-04-14 Palmiarnia Poznańska
Security Emporio Sp z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska28, 61-334 Poznań:

ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona

wartość: 160463,75 PLN
2022-03-14 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "ochronę obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z terenem Parku im. T. W. Wilsona"

wartość: 3690 PLN
2022-03-14 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "zmiana zagospodarowania terenu: połączenie nieruchomości 48/1 z Parkiem im T.W. Wilsona w rejonie wjazdu od ul. Śniadeckich"

wartość: 22140 PLN
2022-03-10 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

udzielanie ulg lub preferencji beneficjentom Systemu OK Poznań

wartość: 0 PLN
2022-03-08 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP

wartość: 3000 PLN
2022-03-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru dendrologicznego i terenu zieleni podczas realizacji zadania pn.: "budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania"

wartość: 6888,00 PLN
2022-02-24 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli, ul. Brzozowa 26, 62-280 Kiszkowo:

dostwa do siedziby Palmiarni Poznańskiej egzotycznych motyli żywych

wartość: 11225,00 PLN
2022-02-14 Palmiarnia Poznańska
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

dostarczanie wody oraz odbiór ścieków

wartość: 429200,00 PLN
2022-02-14 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61- 357 Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T.W.Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskiej odpadów zielonych o kodzie 200201 i ich zagospodarowanie.

wartość: 48000,04 PLN
2022-02-01 Palmiarnia Poznańska
Lek. Wet. Dariusz Filipiński Gabinet weterynaryjny, os. Wichrowe Wzgórze paw. 103, 61-670 Poznań:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami Palmiarni Poznańskiej oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1500 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
Polska Ekolgia Robert Dębicki, ul. Rynek 4/17, 62-300 Września:

promowanie aktualnej oferty oraz wydarzeń palmiarni Poznańskiej

wartość: 1845,00 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE A.Tarnawski, K.Kanoniczak, J.Zieliński Sp.J.,ul.Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 1353,00 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 2285,34 PLN
2022-01-13 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja wody Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań:

dzierżawa dystrybutorów elektrycznych wody i stojaków na butle

wartość: 2000,00 PLN
2022-01-13 Palmiarnia Poznańska
Emgas S.C. Marek Przybył, Katarzyna Przybył, ul. Grunwaldzka 33a/2, 62-800 Kalisz:

dostawa gazów technicznych i wynajem butli gazowych

wartość: 880,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz - Suszka, ul. Gliwicka 6, Września:

obsługa prawna jednostki

wartość: 22140,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Solna 21, 61-736 Poznań:

usługi profilaktyki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3000,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
TMP s.c M.Idaszak T.Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

obsługa informatyczna

wartość: 10701,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0,00 PLN
2021-12-31 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

usługa transmisji danych pomiedzy sieciami komputerowymi (KSAT)

wartość: 5904,00 PLN
2021-12-31 Palmiarnia Poznańska
Veolia Industry Polska Sp. z o.o., al. Solidarności 46, 61-696 Poznań,:

obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni

wartość: 435420,00 PLN
2021-12-01 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologficzna LYNX Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

opinia dendrologiczna dla drzew i krzewów

wartość: 8856,00 PLN
2021-10-25 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

wymiana 2 szyb

wartość: 12915,00 PLN
2021-10-25 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

usunięcie awarii modułu dolnego w pawilonie VII Palmiarni Poznańskiej

wartość: 17140,05 PLN
2021-10-22 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0 PLN
2021-10-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 12915 PLN
2021-10-11 Palmiarnia Poznańska
WOKA Sp. z o.o., ul. Granicznej 13A, 60-713 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przesuwnej bramy ogrodzeniowej z napędem

wartość: 18837,45 PLN
2021-10-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji muszli koncertowej zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 84747 PLN
2021-10-01 Palmiarnia Poznańska
Polski Teatr Tańca, ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań:

organizacja performance'u podczas "Nocy w Palmiarni"

wartość: 500 PLN
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
Zakład Elektronicznych Systemów G. Józefowski ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 14760 PLN
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
BudwiG Tadeuszem Budwig os. Na Murawie 3C/21, 61-665 Poznań,:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 11808 PLN
2021-09-03 Palmiarnia Poznańska
FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawie:

budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 1999102,29 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę instalacji dla mrówek grzybiarek w pawilonie III Palmiarni Poznańskiej

wartość: 25430,25 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę terrarium dla żółwi z aranżacją wnętrza oraz trwałą dekoracją zewnętrzną w pawilonie V Palmiarni Poznańskiej

wartość: 28536 PLN
2021-08-10 Palmiarnia Poznańska
Chemiczne Czyszczenie PL s.c., 05-080 Izabelin, ul. Jana II Sobieskiego 22:

wykonanie chemicznego czyszczenia 3 kotłów parowych Viessman  PAROMAT- ND

wartość: 44157 PLN
2021-08-06 Palmiarnia Poznańska
ZBS Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki, ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych fontanny zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 82410 PLN
2021-07-19 Palmiarnia Poznańska
KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych drewnianych pergoli i trejaży muszli koncertowej Parku im. Wilsona w Poznaniu

wartość: 23124,00 PLN
2021-07-01 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 5043 PLN
2021-06-21 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja Wody Sp. z o.o. Sp. K.:

dzierżawa dystrybutorów wody

wartość: 430,5 PLN