Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
Zakład Elektronicznych Systemów G. Józefowski ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 14760 PLN
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
BudwiG Tadeuszem Budwig os. Na Murawie 3C/21, 61-665 Poznań,:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 11808 PLN
2021-09-03 Palmiarnia Poznańska
FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawie:

budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 1999102,29 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę instalacji dla mrówek grzybiarek w pawilonie III Palmiarni Poznańskiej

wartość: 25430,25 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę terrarium dla żółwi z aranżacją wnętrza oraz trwałą dekoracją zewnętrzną w pawilonie V Palmiarni Poznańskiej

wartość: 28536 PLN
2021-08-10 Palmiarnia Poznańska
Chemiczne Czyszczenie PL s.c., 05-080 Izabelin, ul. Jana II Sobieskiego 22:

wykonanie chemicznego czyszczenia 3 kotłów parowych Viessman  PAROMAT- ND

wartość: 44157 PLN
2021-08-06 Palmiarnia Poznańska
ZBS Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki, ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych fontanny zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 82410 PLN
2021-07-19 Palmiarnia Poznańska
KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych drewnianych pergoli i trejaży muszli koncertowej Parku im. Wilsona w Poznaniu

wartość: 23124,00 PLN
2021-07-01 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 5043 PLN
2021-06-21 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja Wody Sp. z o.o. Sp. K.:

dzierżawa dystrybutorów wody

wartość: 430,5 PLN
2021-06-16 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spółka Jawna, os. Bolesława Chrobrego 11/180, 60-684 Poznań:

sprzedaż i dostawa roślin

wartość: 24380 PLN
2021-06-08 Palmiarnia Poznańska
PT Inwest Sp. z o.o., ul. Poznańska 47, 62-006 Kobylnica:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę ogrodzenia placu zabaw w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 159086,67 PLN
2021-05-10 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany:

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z modernizacją konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 4551 PLN
2021-04-27 Palmiarnia Poznańska
Bonsai - Agencja Artystyczna Radosław Krysiak, os. Pod Lipami 10/83, 61-635 Poznań:

usługa przygotowania i realizacji webinarium zaplanowanego na 24.09.2021 w PP

wartość: 3690 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
A-Keller Usługi Budowlane, ul. Narutowicza 3/2, 62-060 Stęszew:

modernizacja konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 119310 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE S.J., ul. Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 837,63 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o., ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań:

ochrona obiektów PP wraz z Parkiem Wilsona, polegająca na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i Parku

wartość: 147600,00 PLN
2021-03-01 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T. W. Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskieji i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 200201.

wartość: 43416 PLN
2021-02-24 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych

wartość: 6150 PLN
2021-02-16 Palmiarnia Poznańska
Wilo Polska Sp. z o.o., 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 5:

wymiana głowicy pompy obiegowej WILO IP-E 80/110-4/2

wartość: 13296,3 PLN
2021-02-05 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 4305 PLN
2021-01-14 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

monitoring i konserwacja systemu informatycznego PP

wartość: 18819 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz-Suszka:

zapewnienie obsługi prawnej Palmiarni Poznańskiej

wartość: 22140 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Gabinet Weterynaryjny Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni Poznańskiej oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie PP

wartość: 3360 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński Sklep Zoologiczny:

sprzedaż i dostawa ochotki żywej i mrożonej

wartość: 8000 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 2211,54 PLN
2021-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3000 PLN
2020-12-30 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową w PP a korporacyjną siecią komputerową UMP za pośrednictwem sieci POZMAN

wartość: 5904 PLN
2020-11-23 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

wykonanie tomografem komputerowym diagnostyki 13 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 11033,10 PLN
2020-10-01 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

nadzór w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy nr 2020/B/4300/041, polegającej na wykonaniu 1. pielęgnacji drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica oraz 2. usunięciu  11 szt. drzew wytypowanych do wycinki na podstawie opracowania Małgorzaty Helman

wartość: 2.460 PLN
2020-10-01 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

1. pielęgnacja drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica    2. usunięciu 11 szt. drzew wytypowanych do wycinki na podstawie opracowania Małgorzaty Helman

wartość: 52.434 PLN
2020-08-25 Palmiarnia Poznańska
Sowan Interior sp. z o.o.:

wykonanie, dostawa i montaż w pomieszczeniu sali wystawowej składanej ściany akustycznej

wartość: 49200 PLN
2020-08-01 Palmiarnia Poznańska
Kamieniarstwo Hurt Piotr Wawrzyniak, ul. Poznańska 36, 62-095:

wykonanie repliki zegara słonecznego w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 26814,00 PLN
2020-07-31 Palmiarnia Poznańska
Justyna Krukowska, ul. Za Cytadelą 12, 61-659 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej wygrodzenia placu zabaw w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 6765,00 PLN
2020-07-31 Palmiarnia Poznańska
Kamieniarstwo Hurt Piotr Wawrzyniak, ul. Poznańska 36, 62-095:

wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych pomnika T. W. Wilsona znajdującego się na terenie Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 11931,00 PLN
2020-07-10 Palmiarnia Poznańska
Emgas S.C. Marek Przybył, Katarzyna Przybył. ul. Grunwaldzka 33a/2, 62-800 Kalisz:

dostawa gazów technicznych i wynajem butli gazowych

wartość: 327,45 PLN
2020-07-10 Palmiarnia Poznańska
Wilo Polska Sp. z o.o, ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola:

modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę korpusu pompy obiegowej

wartość: 13296,3 PLN
2020-07-01 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet:

nadzór autorski nad realizacją usługi pn. "wykonanie rabat - kwietników w części francuskiej Parku Wilsona zgodnie z projektem wykonawczym mgr inż. Małgorzaty Helman pn. Projekt kwietników w części francuskiej Parku Wilsona - projekt wykonawczy etap II, kwatery 05-07"

wartość: 1476 PLN
2020-07-01 Palmiarnia Poznańska
Zakład Kształtowania Zieleni "Gardens" Grzegorz Sobolewski:

wykonanie rabat - kwietników w części francuskiej Parku Wilsona, zgodnie z projektem wykonawczym mgr inż. Małgorzaty Helman pn. " Projekt kwietników w części francuskiej P. Wilsona - projekt wykonawczy Etap II, kwatery 05-07".

wartość: 84706,56 PLN
2020-06-30 Palmiarnia Poznańska
Instalatorstwo Elektryczne Usługi Pomiarowo-Kontrolne Ryszard Dryjański,:

pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej  w obiektach Palmiarni Poznańskiej i Parku im. T. W. Wilsona

wartość: 4784,70 PLN
2020-06-26 Palmiarnia Poznańska
Pracownia dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

pełnienie nadzoru w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy polegającą na wykonaniu pielęgnacji 34 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 2460 PLN
2020-06-23 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 4674,00 PLN
2020-05-08 Palmiarnia Poznańska
BILBO Sp. z o.o, ul. Gnieźnieńska 8, 62-006 Janikowo:

przeniesienia szlabanu na wjeździe na teren zaplecza Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu

wartość: 6150 PLN
2020-04-14 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

wykonanie pielęgnacji 34 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 18964,80 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
Fabryka Okien I Drzwi "Kos-Budex" PH-U Kosiba Grzegorz, ul. Mrowińska 5, 60-427 Poznań,:

wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej administracyjnym Palmiarni Poznańskiej

wartość: 17490,60 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
PT Inwest Sp. z o.o., ul. Poznańska 47, 62-006 Kobylnica:

wykonanie, dostawa i montaż wygrodzenia stanowiska karmienia kaczek w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 21648 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o., ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań:

ochrona obiektów PP wraz z Parkiem Wilsona, polegająca na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i Parku

wartość: 148961,61 PLN
2020-03-04 Palmiarnia Poznańska
Drukarnia Classic sp. z o.o.:

wydrukowanie plakatów zgodnie z projektami Zleceniodawcy

wartość: 392,61 PLN
2020-03-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych zabytku ściany z wodotryskiem znajdującej się w Pawilonie I Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu

wartość: 19680 PLN
2020-02-21 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T. W. Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskieji i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 200201.

wartość: 41040 PLN
2020-02-19 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 3321 PLN
2020-02-19 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli, Brzozowa 26 62-280 Kiszkowo:

sprzedaż i dostawa żywych egzotycznych motyli

wartość: 15949,00 PLN
2020-02-18 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

pełnienie nadzoru w imieniu PP nad realizacją umowy polegającą na wykonaniu pielęgnacji 39 drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica

wartość: 2460 PLN
2020-02-18 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

wykonanie usługi pielęgnacji 39 drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica

wartość: 19980 PLN
2020-02-05 Palmiarnia Poznańska
Forte PR s.c. Maria Krzyżaniak, Katarzyna Kuźnik, ul. Gwarna 5/2, 67-702 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie promowania aktualnej oferty

wartość: 2460,00 PLN
2020-02-05 Palmiarnia Poznańska
Polska Ekologia Robert Dębicki, ul. Rynek 4/17, 62-300 Września:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie promowania aktualnej oferty

wartość: 1648,20 PLN
2020-01-29 Palmiarnia Poznańska
Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny, ul. Śliwkowa 14, 60-007 Biskupice:

wykonanie aktualizowanej mapy do celów projektowych dla Palmiarni Poznańskiej

wartość: 5350,50 PLN
2020-01-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 3321 PLN
2020-01-22 Palmiarnia Poznańska
Investim S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

zakup koszy na śmieci 20 szt.

wartość: 11193 PLN
2020-01-13 Palmiarnia Poznańska
Sklep zoologiczny Bogdan Żmidziński:

sprzedaż i dostawa do siedziby PP ochotki żywej i ochotki mrożonej

wartość: 8568 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Display System Radosław Górniak:

wykonanie na zamówienie stojaków do ekspozycji map z opisem kolekcji Palmiarni oraz druk i montaż map na stojakach

wartość: 1476 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Print s.c. Wojciech Rybaczek:

wykonanie 25 szt. symboli w dibondzie zaprojektowanych przez PP

wartość: 1193,1 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

monitoring i konserwacja systemu informatycznego PP

wartość: 23911,20 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
lek. wet. Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w PP oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie PP

wartość: 1620 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
radca prawny Kamilla Chmielarz - Suszka:

kompleksowa obsługa prawna

wartość: 44280 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólnaj 38, 61-315 Poznań,:

przeprowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w Pawilonie 3A Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1918,80 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań:

świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2019-12-30 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową funkcjonującą w PP, a korporacyjną siecią komputerową UMP za pośrednictwem sieci POZMAN

wartość: 5904 PLN
2019-12-30 Palmiarnia Poznańska
VEOLIA Energia Poznań.S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

dostawa ciepła

wartość: 3874500 PLN
2019-12-11 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 2460 PLN
2019-12-11 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

naprawa i konserwacja elementów wietrzenia pawilonów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 36352,65 PLN
2019-12-11 Palmiarnia Poznańska
Investim S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

wykonanie i dostawa 24 szt. koszy na śmieci według załączonej karty katalogowej

wartość: 13431,6 PLN
2019-10-23 Palmiarnia Poznańska
Justyna Krukowska:

wykonanie projektu budowlanego na wygrodzenie stanowiska karmienia kaczek w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 3075 PLN
2019-10-23 Palmiarnia Poznańska
Justyna Krukowska:

wykonanie projektu budowlanego na przeniesienie szlabanu na wjeździe na teren zaplecza Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu.

wartość: 3075 PLN
2019-09-13 Palmiarnia Poznańska
VEOLIA Energia Poznań.S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań:

modernizacja stacji roboczej i monitorującej pracę systemu energetycznego PP

wartość: 40467,00 PLN
2019-08-14 Palmiarnia Poznańska
"SPAW-BZYK" Mateusz Nikolin:

demontaż, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (półek podwieszanych) ze stali ocynkowanej galwanicznie na zaplecze pomieszczenia Palmiarni Poznańskiej

wartość: 15006 PLN
2019-08-09 Palmiarnia Poznańska
Instalatorstwo Elektryczne Usługi Pomiarowo-Kontrolne Ryszard Dryjański:

kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej w obiektach Palmiarni Poznańskiej i Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 8487 PLN
2019-07-01 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

przygotowanie dokumentacji uzupełniającej do wniosków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i usunięcie drzew wskazanych w opracowaniu "Ekspertyza dendrologiczna drzew Parku T.W. WIlsona rosnących przy ul. Matejki i Berwińskiego w Poznaniu"

wartość: 1100 PLN
2019-06-28 Palmiarnia Poznańska
SCRIVANEK SP. Z O.O.:

Usługa tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język angielski dokumentacji wytworzonej na potrzeby projektu: "Program funkcjonalno-użytkowy Kompleksowa przebudowa PP wraz z zagospodarowaniem terenu"

wartość: 8708,40 PLN
2019-05-28 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Wierzowiecki Kancelaria Radców Prawnych:

zastępstwo procesowe w II instancji postępowania sądowego

wartość: 2200 PLN
2019-05-07 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

pięcioletnia i roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 8118,00 PLN
2019-05-06 Palmiarnia Poznańska
Gospodarstwo Ogrodnicze Jakub Michalski:

Przygotowanie materiału roślinnego do wysadzenia w Parku Wilsona

wartość: 11853 PLN
2019-04-09 Palmiarnia Poznańska
Elstar R. Gloger, S. Szymański Sp. J.:

wykonanie na zamówienie pięciu ścianek aluminiowych

wartość: 6273 PLN
2019-03-27 Palmiarnia Poznańska
PPHU Juliusz Szymanowski:

wykonanie modernizacji pokrycia dachu muszli koncertowej znajdującej się na terenie Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 36006,48 PLN
2019-03-20 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

wycena doboru koszy parkowych, przygotowanie 3 wariantów doboru koszy parkowych w formie graficznej, wskazanie ich lokalizacji na terenie parku im. T.W.Wilsona

wartość: 1230 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Mosty Poznań Sp. z o.o. 61-362 Poznań, ul. Forteczna 12 blok E:

remontu mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 312823,45 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o.:

usługa ochrony obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona

wartość: 113430,60 PLN
2019-03-14 Palmiarnia Poznańska
Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań:

pełnienie nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z remontem mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 8000 PLN
2019-03-08 Palmiarnia Poznańska
KORAL SC Beata Strzelczak, Rafał Strzelczak:

zakup, dostawa oraz montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej typu AISI 304 na zaplecze pomieszczenia Palmiarni Poznańskiej

wartość: 5516,55 PLN
2019-02-26 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet:

pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji projektu pn."Przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. T.W. Wilsona" w Poznaniu

wartość: 1476,00 PLN
2019-02-21 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego egzotycznych motyli żywych

wartość: 15075,00 PLN
2019-02-19 Palmiarnia Poznańska
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, Promnice ul. Południowa 73, 62-005 Owińska:

przebudowa obiektów małej architektury oraz nowe zagospodarowanie zielenią wypiętrzonych rabat wejścia od strony ul. Głogowskiej do Parku im. Teodora Woodrowa Wilsona w Poznaniu

wartość: 258670,00 PLN
2019-01-23 Palmiarnia Poznańska
EMPIR Adam Kłonkowski:

wydrukowanie plakatów

wartość: 3813,00 PLN
2019-01-18 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

wywóz odpadów zielonych o kodzie 200201 oraz 170506 z terenu Parku im. T.W. Wilsona

wartość: 14580,00 PLN
2019-01-11 Palmiarnia Poznańska
AQUANET S.A.:

dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków

wartość: 511920,00 PLN
2019-01-09 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński Sklep Zoologiczny 60-705 Poznań, ul. Małeckiego 2:

dostawa ochotki

wartość: 8568 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Aleje Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań:

odbiór odpadów 200210 i 170506

wartość: 21600,00 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kamilla Chmielarz-Suszka:

kompleksowa obsługa prawna jednostki

wartość: 44280 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, Poznań, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

wymiana szyby w basenie wystawowym akwarium PP (basen nr 35)

wartość: 6734,25 PLN
2019-01-02 Palmiarnia Poznańska
ADVIS, ul. Inflancka 27, 61-132 Poznań:

monitoring i konserwację systemu informatycznego

wartość: 18007,2 PLN