Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2022-07-05 Palmiarnia Poznańska
Chemiczne Czyszczenie PL s.c., ul. Jana II Sobieskiego 22, 05-080 Izabelin:

wykonanie chemicznego czyszczenia 3 wymienników ciepła

wartość: 20295 PLN
2022-06-27 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 5547,3 PLN
2022-04-15 Palmiarnia Poznańska
Elwira Łukawska Recte Elwira Łukawska, ul. Orlego Lotu 5 lok. 54, 03 - 982 Warszawa:

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 4500 PLN
2022-04-14 Palmiarnia Poznańska
Security Emporio Sp z o.o. Sp. K., ul. Czernichowska28, 61-334 Poznań:

ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona

wartość: 160463,75 PLN
2022-03-14 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "ochronę obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z terenem Parku im. T. W. Wilsona"

wartość: 3690 PLN
2022-03-14 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "zmiana zagospodarowania terenu: połączenie nieruchomości 48/1 z Parkiem im T.W. Wilsona w rejonie wjazdu od ul. Śniadeckich"

wartość: 22140 PLN
2022-03-10 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

udzielanie ulg lub preferencji beneficjentom Systemu OK Poznań

wartość: 0 PLN
2022-03-08 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP

wartość: 3000 PLN
2022-03-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzoru dendrologicznego i terenu zieleni podczas realizacji zadania pn.: "budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania"

wartość: 6888,00 PLN
2022-02-24 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli, ul. Brzozowa 26, 62-280 Kiszkowo:

dostwa do siedziby Palmiarni Poznańskiej egzotycznych motyli żywych

wartość: 11225,00 PLN
2022-02-14 Palmiarnia Poznańska
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań:

dostarczanie wody oraz odbiór ścieków

wartość: 429200,00 PLN
2022-02-14 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61- 357 Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T.W.Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskiej odpadów zielonych o kodzie 200201 i ich zagospodarowanie.

wartość: 48000,04 PLN
2022-02-01 Palmiarnia Poznańska
Lek. Wet. Dariusz Filipiński Gabinet weterynaryjny, os. Wichrowe Wzgórze paw. 103, 61-670 Poznań:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami Palmiarni Poznańskiej oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1500 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
Polska Ekolgia Robert Dębicki, ul. Rynek 4/17, 62-300 Września:

promowanie aktualnej oferty oraz wydarzeń palmiarni Poznańskiej

wartość: 1845,00 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE A.Tarnawski, K.Kanoniczak, J.Zieliński Sp.J.,ul.Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 1353,00 PLN
2022-01-14 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 2285,34 PLN
2022-01-13 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja wody Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczęsna 8, 60-587 Poznań:

dzierżawa dystrybutorów elektrycznych wody i stojaków na butle

wartość: 2000,00 PLN
2022-01-13 Palmiarnia Poznańska
Emgas S.C. Marek Przybył, Katarzyna Przybył, ul. Grunwaldzka 33a/2, 62-800 Kalisz:

dostawa gazów technicznych i wynajem butli gazowych

wartość: 880,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz - Suszka, ul. Gliwicka 6, Września:

obsługa prawna jednostki

wartość: 22140,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Solna 21, 61-736 Poznań:

usługi profilaktyki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3000,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
TMP s.c M.Idaszak T.Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań:

obsługa informatyczna

wartość: 10701,00 PLN
2022-01-03 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0,00 PLN
2021-12-31 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

usługa transmisji danych pomiedzy sieciami komputerowymi (KSAT)

wartość: 5904,00 PLN
2021-12-31 Palmiarnia Poznańska
Veolia Industry Polska Sp. z o.o., al. Solidarności 46, 61-696 Poznań,:

obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni

wartość: 435420,00 PLN
2021-12-01 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologficzna LYNX Ryszard Dudzic, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań:

opinia dendrologiczna dla drzew i krzewów

wartość: 8856,00 PLN
2021-10-25 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

wymiana 2 szyb

wartość: 12915,00 PLN
2021-10-25 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building Tomasz Nickiel, ul. Beztroska 11A Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo:

usunięcie awarii modułu dolnego w pawilonie VII Palmiarni Poznańskiej

wartość: 17140,05 PLN
2021-10-22 Palmiarnia Poznańska
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań:

elektroniczna sprzedaż biletów

wartość: 0 PLN
2021-10-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 12915 PLN
2021-10-11 Palmiarnia Poznańska
WOKA Sp. z o.o., ul. Granicznej 13A, 60-713 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przesuwnej bramy ogrodzeniowej z napędem

wartość: 18837,45 PLN
2021-10-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji muszli koncertowej zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 84747 PLN
2021-10-01 Palmiarnia Poznańska
Polski Teatr Tańca, ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań:

organizacja performance'u podczas "Nocy w Palmiarni"

wartość: 500 PLN
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
Zakład Elektronicznych Systemów G. Józefowski ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 14760 PLN
2021-09-15 Palmiarnia Poznańska
BudwiG Tadeuszem Budwig os. Na Murawie 3C/21, 61-665 Poznań,:

pełnienie obowiązków inwestora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej nad realizacją zadania: budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 11808 PLN
2021-09-03 Palmiarnia Poznańska
FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawie:

budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni Poznańskiej oraz Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona oraz dowiązaniu budynku Palmiarni do sieci metropolitalnej miasta Poznania

wartość: 1999102,29 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę instalacji dla mrówek grzybiarek w pawilonie III Palmiarni Poznańskiej

wartość: 25430,25 PLN
2021-08-30 Palmiarnia Poznańska
Maciej Laskowski CON-VITRO ul Baczyńskiego 6, 60-194 Poznań:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę terrarium dla żółwi z aranżacją wnętrza oraz trwałą dekoracją zewnętrzną w pawilonie V Palmiarni Poznańskiej

wartość: 28536 PLN
2021-08-10 Palmiarnia Poznańska
Chemiczne Czyszczenie PL s.c., 05-080 Izabelin, ul. Jana II Sobieskiego 22:

wykonanie chemicznego czyszczenia 3 kotłów parowych Viessman  PAROMAT- ND

wartość: 44157 PLN
2021-08-06 Palmiarnia Poznańska
ZBS Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki, ul. Sobotecka 10, 60-161 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych fontanny zlokalizowanej w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 82410 PLN
2021-07-19 Palmiarnia Poznańska
KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych drewnianych pergoli i trejaży muszli koncertowej Parku im. Wilsona w Poznaniu

wartość: 23124,00 PLN
2021-07-01 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 5043 PLN
2021-06-21 Palmiarnia Poznańska
Wielkopolska Dystrybucja Wody Sp. z o.o. Sp. K.:

dzierżawa dystrybutorów wody

wartość: 430,5 PLN
2021-06-16 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spółka Jawna, os. Bolesława Chrobrego 11/180, 60-684 Poznań:

sprzedaż i dostawa roślin

wartość: 24380 PLN
2021-06-08 Palmiarnia Poznańska
PT Inwest Sp. z o.o., ul. Poznańska 47, 62-006 Kobylnica:

wykonanie, dostawa i montaż przez Wykonawcę ogrodzenia placu zabaw w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 159086,67 PLN
2021-05-10 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany:

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z modernizacją konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 4551 PLN
2021-04-27 Palmiarnia Poznańska
Bonsai - Agencja Artystyczna Radosław Krysiak, os. Pod Lipami 10/83, 61-635 Poznań:

usługa przygotowania i realizacji webinarium zaplanowanego na 24.09.2021 w PP

wartość: 3690 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
A-Keller Usługi Budowlane, ul. Narutowicza 3/2, 62-060 Stęszew:

modernizacja konstrukcji stalowej stropu pomieszczenia zbiorników oleju opałowego Palmiarni Poznańskiej przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 119310 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
JAKPOL SYSTEMY ALARMOWE S.J., ul. Rymera 6, 61-407 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych i utrzymania  w  stałej  sprawności  eksploatacyjnej  systemu  sygnalizacji  włamania  w pawilonach 3a (akwarium) i 4 (kaktusy) oraz w pomieszczeniu biurowym

wartość: 837,63 PLN
2021-03-30 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o., ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań:

ochrona obiektów PP wraz z Parkiem Wilsona, polegająca na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i Parku

wartość: 153750 PLN
2021-03-01 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T. W. Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskieji i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 200201.

wartość: 43416 PLN
2021-02-24 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych

wartość: 6150 PLN
2021-02-16 Palmiarnia Poznańska
Wilo Polska Sp. z o.o., 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 5:

wymiana głowicy pompy obiegowej WILO IP-E 80/110-4/2

wartość: 13296,3 PLN
2021-02-05 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań,:

wsparcie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 4305 PLN
2021-01-14 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

monitoring i konserwacja systemu informatycznego PP

wartość: 18819 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcowska Kamilla Chmielarz-Suszka:

zapewnienie obsługi prawnej Palmiarni Poznańskiej

wartość: 22140 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Gabinet Weterynaryjny Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni Poznańskiej oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie PP

wartość: 3360 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Bogdan Żmidziński Sklep Zoologiczny:

sprzedaż i dostawa ochotki żywej i mrożonej

wartość: 8000 PLN
2021-01-04 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych ul. Okólna 38, 61-315 Poznań:

przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych urządzenia:  przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych

wartość: 2211,54 PLN
2021-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników PP

wartość: 3000 PLN
2020-12-30 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową w PP a korporacyjną siecią komputerową UMP za pośrednictwem sieci POZMAN

wartość: 5904 PLN
2020-11-23 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

wykonanie tomografem komputerowym diagnostyki 13 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 11033,10 PLN
2020-10-01 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

nadzór w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy nr 2020/B/4300/041, polegającej na wykonaniu 1. pielęgnacji drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica oraz 2. usunięciu  11 szt. drzew wytypowanych do wycinki na podstawie opracowania Małgorzaty Helman

wartość: 2.460 PLN
2020-10-01 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

1. pielęgnacja drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica    2. usunięciu 11 szt. drzew wytypowanych do wycinki na podstawie opracowania Małgorzaty Helman

wartość: 52.434 PLN
2020-08-25 Palmiarnia Poznańska
Sowan Interior sp. z o.o.:

wykonanie, dostawa i montaż w pomieszczeniu sali wystawowej składanej ściany akustycznej

wartość: 49200 PLN
2020-08-01 Palmiarnia Poznańska
Kamieniarstwo Hurt Piotr Wawrzyniak, ul. Poznańska 36, 62-095:

wykonanie repliki zegara słonecznego w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 26814,00 PLN
2020-07-31 Palmiarnia Poznańska
Justyna Krukowska, ul. Za Cytadelą 12, 61-659 Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej wygrodzenia placu zabaw w Parku im. T. W. Wilsona przy ul. Matejki 18 w Poznaniu

wartość: 6765,00 PLN
2020-07-31 Palmiarnia Poznańska
Kamieniarstwo Hurt Piotr Wawrzyniak, ul. Poznańska 36, 62-095:

wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych pomnika T. W. Wilsona znajdującego się na terenie Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 11931,00 PLN
2020-07-10 Palmiarnia Poznańska
Emgas S.C. Marek Przybył, Katarzyna Przybył. ul. Grunwaldzka 33a/2, 62-800 Kalisz:

dostawa gazów technicznych i wynajem butli gazowych

wartość: 327,45 PLN
2020-07-10 Palmiarnia Poznańska
Wilo Polska Sp. z o.o, ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola:

modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę korpusu pompy obiegowej

wartość: 13296,3 PLN
2020-07-01 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet:

nadzór autorski nad realizacją usługi pn. "wykonanie rabat - kwietników w części francuskiej Parku Wilsona zgodnie z projektem wykonawczym mgr inż. Małgorzaty Helman pn. Projekt kwietników w części francuskiej Parku Wilsona - projekt wykonawczy etap II, kwatery 05-07"

wartość: 1476 PLN
2020-07-01 Palmiarnia Poznańska
Zakład Kształtowania Zieleni "Gardens" Grzegorz Sobolewski:

wykonanie rabat - kwietników w części francuskiej Parku Wilsona, zgodnie z projektem wykonawczym mgr inż. Małgorzaty Helman pn. " Projekt kwietników w części francuskiej P. Wilsona - projekt wykonawczy Etap II, kwatery 05-07".

wartość: 84706,56 PLN
2020-06-30 Palmiarnia Poznańska
Instalatorstwo Elektryczne Usługi Pomiarowo-Kontrolne Ryszard Dryjański,:

pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej  w obiektach Palmiarni Poznańskiej i Parku im. T. W. Wilsona

wartość: 4784,70 PLN
2020-06-26 Palmiarnia Poznańska
Pracownia dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

pełnienie nadzoru w imieniu Zamawiającego nad realizacją umowy polegającą na wykonaniu pielęgnacji 34 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 2460 PLN
2020-06-23 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Nowak KAZBUD Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Rumuńska 13, 60-318 Poznań:

roczna kontrola stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych

wartość: 4674,00 PLN
2020-05-08 Palmiarnia Poznańska
BILBO Sp. z o.o, ul. Gnieźnieńska 8, 62-006 Janikowo:

przeniesienia szlabanu na wjeździe na teren zaplecza Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu

wartość: 6150 PLN
2020-04-14 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

wykonanie pielęgnacji 34 drzew położonych na terenie Parku Wilsona

wartość: 18964,80 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
Fabryka Okien I Drzwi "Kos-Budex" PH-U Kosiba Grzegorz, ul. Mrowińska 5, 60-427 Poznań,:

wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej administracyjnym Palmiarni Poznańskiej

wartość: 17490,60 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
PT Inwest Sp. z o.o., ul. Poznańska 47, 62-006 Kobylnica:

wykonanie, dostawa i montaż wygrodzenia stanowiska karmienia kaczek w Parku im. T. W. Wilsona w Poznaniu

wartość: 21648 PLN
2020-03-11 Palmiarnia Poznańska
Ochrona SPQ Sp. z o.o., ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań:

ochrona obiektów PP wraz z Parkiem Wilsona, polegająca na dozorowaniu i ochronie nieruchomości i Parku

wartość: 148961,61 PLN
2020-03-04 Palmiarnia Poznańska
Drukarnia Classic sp. z o.o.:

wydrukowanie plakatów zgodnie z projektami Zleceniodawcy

wartość: 392,61 PLN
2020-03-04 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Krukowski Jędrzejczak, ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań:

wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac renowacyjnych zabytku ściany z wodotryskiem znajdującej się w Pawilonie I Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu

wartość: 19680 PLN
2020-02-21 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas "San-Eko" Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, Poznań:

wywóz z terenu Parku im. T. W. Wilsona oraz zaplecza Palmiarni Poznańskieji i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 200201.

wartość: 41040 PLN
2020-02-19 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 3321 PLN
2020-02-19 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli, Brzozowa 26 62-280 Kiszkowo:

sprzedaż i dostawa żywych egzotycznych motyli

wartość: 15949,00 PLN
2020-02-18 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Dendrologiczna "LYNX" Ryszard Dudzic:

pełnienie nadzoru w imieniu PP nad realizacją umowy polegającą na wykonaniu pielęgnacji 39 drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica

wartość: 2460 PLN
2020-02-18 Palmiarnia Poznańska
Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski:

wykonanie usługi pielęgnacji 39 drzew położonych na terenie Parku Wilsona zgodnie z opracowaniem Pracowni Dendrologicznej "LYNX" Ryszarda Dudzica

wartość: 19980 PLN
2020-02-05 Palmiarnia Poznańska
Forte PR s.c. Maria Krzyżaniak, Katarzyna Kuźnik, ul. Gwarna 5/2, 67-702 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie promowania aktualnej oferty

wartość: 2460,00 PLN
2020-02-05 Palmiarnia Poznańska
Polska Ekologia Robert Dębicki, ul. Rynek 4/17, 62-300 Września:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej w zakresie promowania aktualnej oferty

wartość: 1648,20 PLN
2020-01-29 Palmiarnia Poznańska
Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny, ul. Śliwkowa 14, 60-007 Biskupice:

wykonanie aktualizowanej mapy do celów projektowych dla Palmiarni Poznańskiej

wartość: 5350,50 PLN
2020-01-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne Piotr Matejczuk, os. Zwycięstwa 26 / 88, 61-651 Poznań:

wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 3321 PLN
2020-01-22 Palmiarnia Poznańska
Investim S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa:

zakup koszy na śmieci 20 szt.

wartość: 11193 PLN
2020-01-13 Palmiarnia Poznańska
Sklep zoologiczny Bogdan Żmidziński:

sprzedaż i dostawa do siedziby PP ochotki żywej i ochotki mrożonej

wartość: 8568 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Display System Radosław Górniak:

wykonanie na zamówienie stojaków do ekspozycji map z opisem kolekcji Palmiarni oraz druk i montaż map na stojakach

wartość: 1476 PLN
2020-01-08 Palmiarnia Poznańska
Print s.c. Wojciech Rybaczek:

wykonanie 25 szt. symboli w dibondzie zaprojektowanych przez PP

wartość: 1193,1 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
ADVIS Maciej Matysiak:

monitoring i konserwacja systemu informatycznego PP

wartość: 23911,20 PLN
2020-01-07 Palmiarnia Poznańska
lek. wet. Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w PP oraz nadzór weterynaryjny nad pokazami i wystawami zwierząt organizowanymi na terenie PP

wartość: 1620 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
radca prawny Kamilla Chmielarz - Suszka:

kompleksowa obsługa prawna

wartość: 44280 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych, ul. Okólnaj 38, 61-315 Poznań,:

przeprowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w Pawilonie 3A Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1918,80 PLN
2020-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań:

świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników PP

wartość: 3500 PLN
2019-12-30 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

usługa transmisji danych pomiędzy siecią komputerową funkcjonującą w PP, a korporacyjną siecią komputerową UMP za pośrednictwem sieci POZMAN

wartość: 5904 PLN