Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-03-23 Palmiarnia Poznańska
Print sc.Rybaczek Mikołajczak; Poznań:

Usługa polegająca na wydrukowaniu plakatów zgodnie z projektami Zleceniodawdcy w formacie A2, B1, A0.

wartość: 2386,20 PLN
2018-03-23 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Madoń; MAD-MAX; Poznań:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropu pomieszzcenia agregatów

o powierzchni 56,38 m2.

wartość: 34496,95 PLN
2018-03-16 Palmiarnia Poznańska
"Aquanet" S.A. Poznań:

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 139320,00 PLN
2018-03-15 Palmiarnia Poznańska
"SAN - EKO" Zakład Usług Lomunalnych; Poznań:

Mechaniczny załadunek, transport opraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 200203 z terenu zaplecza jednostki Palmiarnia Poznańska.

wartość: 6625,00 PLN
2018-03-15 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski sp.j. Swarzędz:

Sprzedaz i dostawa do siedziby Kupującego 10.000 l oleju grzewczego

LOTOS RED

wartość: 27798,00 PLN
2018-03-14 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman; Poznań:

Projekt zieleni w obrębie rabat przy ul. Głogowskiej

przed wejściem do parku im. Th. W. Wilsona.

wartość: 1987,00 PLN
2018-03-05 Palmiarnia Poznańska
Zakład Zagospodarowania Odpadów; Poznań:

Odbiór od Dostawcy odpadów o kodach 200201

wartość: 24804,00 PLN
2018-02-28 Palmiarnia Poznańska
SPQ Sp.z o.o. Poznań:

Ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona.

wartość: 122883,15 PLN
2018-02-12 Palmiarnia Poznańska
Balkel Błażej Kiełbiowski; Poznań:

Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej umożliwiającej użytkowanie mostków w Parku im. Th. W. Wilsona

wartość: 3690,00 PLN
2018-02-09 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz Ministerstwo Motyli; Gądki:

Sprzedaż i dostawa żywych motyli do Palmiarni.

wartość: 12375,00 PLN
2018-02-07 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Sobolewski; Zakład Kształtowania Zieleni Gardens; Owińska:

Przebudowa placu zabaw w Parku Wilsona.

wartość: 66420,00 PLN
2018-02-06 Palmiarnia Poznańska
"SAN - EKO" Zakład Usług Komunalnych; Poznań:

Wywóz odpadów zielonych o kodzie 200201 z terenu Parku im.Th.W.Wilsona i zaplecza Palmiarni.

wartość: 9450 PLN
2018-01-31 Palmiarnia Poznańska
"Advis" Poznań - Maciej Matysiak:

Monitoring i konserwacja systemu informatycznego Palmiarni

wartość: 14883,00 PLN
2018-01-04 Palmiarnia Poznańska
Dariusz Filipiński; Gabinet Weterynaryjny; Poznań:

Nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni i nadzór nad pokazami i wystawami zwierząt na terenie Palmiarni.

wartość: 1500,00 PLN
2018-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcy Prawnego; Września:

Kompleksowa obsługa prawna Palmiarni

wartość: 36900,00 PLN
2018-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalisztyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ; Poznań:

Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Palmiarni

wartość: 2500,00 PLN
2017-12-29 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk Centrum Superkomputerowo - Sieciowe; Poznań:

Usługa trnsmisji danych pomiędzy siecią komputerową Funkcjonująca w siedzibie Palmiarni, a korporacyjną siecią Komputerową Urzędu Miasta Poznania.

wartość: 5904,00 PLN
2017-12-19 Palmiarnia Poznańska
Texol Milewski, Zakrzewski sp. j. Swarzędz:

Sprzedaz i dostawa wlasnym transportem do siedziby Palmiarni 10.000 l

oleju grzewczego

wartość: 28167,00 PLN
2017-11-20 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Nickel; " Bosman Greenhouse Building"; Przeźmierowo:

Naprawa i konserwacja systemów wietrzenia Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 9100,00 PLN
2017-11-02 Palmiarnia Poznańska
"Bosman Greenhuse Building" Wysogotowo:

Modernizacja pawilonu III A, polegająca na wymianie szyb w czterech basenach wystawowych.

wartość: 23247,00 PLN
2017-10-24 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A.:

" Optymalizacja pracy węzła cieplnego Palmiarni Pozanńskiej "

wartość: 29520,00 PLN
2017-10-12 Palmiarnia Poznańska
ERPROBUT Radosław Piechnik Pozmnań:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z remontem toalet męskich w budynku biurowym Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 1476,00 PLN
2017-10-11 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radców Prawnych; Poznan:

Zastępstwo procesowe w pierwszej instancji.

wartość: 4305,00 PLN
2017-10-10 Palmiarnia Poznańska
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów usług Budowlanych i Produkcji Różnej: Poznań:

Remont toalet meskich w budynku biurowym Palmiarni.

wartość: 52826,75 PLN
2017-10-06 Palmiarnia Poznańska
BLUMEX Dolata Spólka Jawna; Poznan:

Sprzedaż i dostawa 2 szt. Macrozamia moorei, 1 szt. Dypsis lasteliana.

wartość: 95750,00 PLN
2017-10-05 Palmiarnia Poznańska
"SAN-EKO" Zakład Usług Komunalnych; Poznań:

Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu jednostki Palmiania Poznańska.

wartość: 16600,00 PLN
2017-08-11 Palmiarnia Poznańska
TIP PLUS Poznań:

Sprzedaż i dostawa 1 szt. kosiarki samojezdnej ze zbieraczem

wartość: 29900,00 PLN
2017-07-17 Palmiarnia Poznańska
Andrzej Nowak; Poznań:

Opracowanie materiałów dla przeprowadzenia procedury konkursowej "Koncepcja kompleksowej przebudowy obiektów Palmiarni Poznańskiej"

wartość: 5495,00 PLN
2017-07-04 Palmiarnia Poznańska
Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości - Gdańsk:

" Analiza ekonomoczno - wykonawcza z koncepcją" w akwarium Pawilonu IIIA Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 10000,00 PLN
2017-07-04 Palmiarnia Poznańska
Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości - Gdańsk:

Wykonanie ekspertyzy dwóch mostków znajdujących się w Parku im.Thomasa Woodrowa Wilsona

wartość: 4500,00 PLN
2017-06-28 Palmiarnia Poznańska
Cezary Marcin Tyliński: Poznań:

Projekt plakatu promującego wydarzenie " Noc W Palmiarni".

wartość: 660,00 PLN
2017-06-21 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Poznań:

Wykonanie projektu tablic w ramach ścieżki dydaktycznej w Parku Wilsona w Poznaniu.

wartość: 7380,00 PLN
2017-06-21 Palmiarnia Poznańska
Pracownia Architektoniczna KJ-styl s.c. Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. " Modernizacja placu zabaw w Parku Wilsona w Poznaniu".

wartość: 3075,00 PLN
2017-06-07 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Nickel "Bosman Greenhouse Building"; Przeźmierowo:

Modernizacja w pawilonie IIIA polegająca na wymianie szyb w dwóch basenach wystawowych

wartość: 19981,35 PLN
2017-06-01 Palmiarnia Poznańska
Malwina Mosiejczuk; Wałcz:

Wykonanie projektu plakatu promująxego wydarzenie "Noc w Palmiarni"

wartość: 117,00 PLN
2017-05-24 Palmiarnia Poznańska
Rafał Ajchsztet "DARP" Poznań:

Nadzór nad realizacją nasadzeń w obrębie dwóch

centralnych parterów w północnej części Parku Wilsona

wartość: 1476,00 PLN
2017-05-23 Palmiarnia Poznańska
Erprobut Radosław Piechnik:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z modernizacją podłogi drewnianej muszli koncertowej zlokalizowanej na terenie parku im.Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 2214,00 PLN
2017-05-22 Palmiarnia Poznańska
P.P.H.U. Julisz Szymanowski; Poznań:

Wykonanie prac związanych z modernizacją podłogi drewnianej muszli koncertowej zlokalizowanej na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 71321,82 PLN
2017-05-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne:

Wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy opracowaniu i wdrożeniu zasad udzielania zamówień publicznych oraz konsultacja, doradztwo i weryfikacjaw zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych.

wartość: 8856,00 PLN
2017-05-12 Palmiarnia Poznańska
Cezary Marcin Tyliński: Poznań:

Projekt plakatu promującego "Wystawę muszli morskich, minerałów

I skamieniałości"

wartość: 330,00 PLN
2017-05-10 Palmiarnia Poznańska
Marcin Włoch:

Wycięcie dwóch drzew i konara kasztanowca w Parku Wilsona

wartość: 2371,43 PLN
2017-05-02 Palmiarnia Poznańska
Anna Jankowska:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Palmiarni Poznańskiej

wartość: 2300,00 PLN
2017-04-21 Palmiarnia Poznańska
P.P.H.U.Juliusz Szymanowski; Owińska:

Renowacja ogrodzenia Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona od strony ul. Matejki.

wartość: 393732,94 PLN
2017-04-10 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

Obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 3440,00 PLN
2017-04-10 Palmiarnia Poznańska
MD KONS sp.z o.o.Zakład Sztukatorski Zabytków:

Renowacja ogrodzenia Parku im. Thomas Woodrowa Wilsona od strony ul.Głogowskiej i Berwińskiego, wraz z renowacją rzeźb przy bramie wejściowej do Parku.

wartość: 432740,9 PLN
2017-04-03 Palmiarnia Poznańska
Marek Wachowiak; APORO SP.z o.o.; Poznań:

Sprzedaz i dostawa dwóch opryskiwaczy szklarniowych-wózkowych

wartość: 9471,00 PLN
2017-03-31 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

Obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 3440,00 PLN
2017-03-31 Palmiarnia Poznańska
Jakub Andrzejak:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Palmiarni 

wartość: 2300,00 PLN
2017-03-31 Palmiarnia Poznańska
Radosław Piechnik; ERPROBUT;Poznań:

Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy renowacji ogrodzenia Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 15498,00 PLN
2017-03-27 Palmiarnia Poznańska
Krzysztof Skoczylas, "SAN-EKO";Poznań:

Wywiezienie nieczystości i odpadów stałych wraz z załadunkiem przy czyszczeniu stawów w parku Wilsona.

wartość: 15865,20 PLN
2017-03-24 Palmiarnia Poznańska
Piotr Matejczuk, Conditio Zamówienia Publiczne; Poznań:

Przygotowanie i weryfikacja materiałow do S.I.W.Z. oraz udział w procedurze udzielenia zamówienia - modernizacja podłogi drewnianejw muszli koncertowej w Parku Wilsona.

wartość: 3075,00 PLN
2017-03-10 Palmiarnia Poznańska
Dorota Cebulska "FLAME";Czmoń:

Zagospodarowanie terenu w Pawilonie nr III Palmiarni zgodnie z projektem.

wartość: 18950,00 PLN
2017-03-03 Palmiarnia Poznańska
Jakub Michalski, "Gospodarstwo Ogrodnicze Jakub Michalski";Sompolno:

Przygotowanie i dostawa rosśin do parku.

wartość: 11691,00 PLN
2017-02-24 Palmiarnia Poznańska
Jacek Pałasiewicz, "Ministerstwo Motyli"; Gądki:

Dostawa 450 szt. motyli.

wartość: 11250,00 PLN
2017-02-20 Palmiarnia Poznańska
Lilliana Rusinek; Kórnik:

Projekt dotyczący zagospodarowania fragmentu pawilonu nr III Palmiarni Poznańskiej na cele związane z działalnością dydaktyczno - rekreacyjną.

wartość: 1319,00 PLN
2017-02-02 Palmiarnia Poznańska
Maciej Matysiak,"Adwis";Poznań:

Monitoring i konserwacja systemu informatycznego

wartość: 13530,00 PLN
2017-02-01 Palmiarnia Poznańska
Tadeusz Mamrowicz:

Utrzymanie właściwego stanu obiektów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 8.400 PLN
2017-01-18 Palmiarnia Poznańska
Gabinet Weterynaryjny Poznań:

Nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni Poznańskiej i nadzó nad pokazami i wystawami zwierząt na terenie Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1200 PLN
2017-01-02 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań;Ul.Solna 21:

Usługi profilaktyczne- badania kontrolne pracowników.

wartość: 2800,00 PLN
2017-01-02 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 2640,00 PLN
2017-01-02 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 2360,00 PLN
2017-01-02 Palmiarnia Poznańska
Jakub Andrzejak:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Palmiarni Poznańskiej

wartość: 2500,00 PLN
2017-01-02 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcy Prawnego:

kompleksowa obsługa prawna

wartość: 36900,00 PLN
2016-12-30 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A. Poznań:

Dostawa energii cieplnej na potrzeby Palmiarni Poznańskiej

wartość: 4254000,00 PLN
2016-12-30 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne:

przygotowanie i weryfikacja materiałów składających się na SIWZ oraz udział w procedurze udzielania zamówienia na renowację ogrodzeń w Parku Thomasa Wilsona w Poznaniu

wartość: 2460,00 PLN
2016-12-30 Palmiarnia Poznańska
HUNTERS sp. z o.o.:

Usługa ochrony obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z parkiem Wilsona

wartość: 128807,42 PLN
2016-12-23 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building:

Usługa konserwacji mechanizmów wietrzenia w pawilonach Palmiarni Poznańskiej

wartość: 11901,23 PLN
2016-12-21 Palmiarnia Poznańska
Aquanet,ul.Dolna Wilda 126,61-492 Poznań:

dostaeczanie wody i odprowadzanie ścieków.

wartość: 177812,35 PLN
2016-11-29 Palmiarnia Poznańska
Advis Maciej Matysiak:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego zestawu multimedialnego

wartość: 6732,07 PLN
2016-11-02 Palmiarnia Poznańska
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "DASZ-BUD" Daszewice:

Wykonanie remontu toalety damskiej w budynku biurowym Palmiarni Poznańskiej

wartość: 72918,53 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Witold Kniazielski:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn."Haloween w Palmiarni Poznańskie

wartość: 190,00 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Hojan:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn."Haloween w Palmiarni Poznańskie

wartość: 190,00 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Leszek Dezor:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn."Haloween w Palmiarni Poznańskie

wartość: 190,00 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Lazar:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn."Haloween w Palmiarni Poznańskiej"

wartość: 190,00 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building:

Wykonanie terrarium dla gadów w pawilonie IX Palmiarni Poznańskiej

wartość: 43658,85 PLN
2016-10-21 Palmiarnia Poznańska
Bosman Greenhouse Building:

Wykonanie modernizacji w pawilonie III A  Palmiarni Poznańskiej

wartość: 49064,01 PLN
2016-09-30 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

obsługa klienta i kasy biletowej w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 195,00 PLN
2016-09-30 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

obsługa klienta i kasy biletowej w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 195,00 PLN
2016-09-26 Palmiarnia Poznańska
Zakład Elektronicznych Systemów Poznań:

pełnienie funkcji nadzoru nad robotami elektrycznymi związanymi z instalacją aeratorów w stawie na terenie Parku Wilsona w Poznaniu

wartość: 2800,00 PLN
2016-08-10 Palmiarnia Poznańska
Witold Kniazielski:

Wykonywanie czynności podczas imprezy "Zwiedzanie palmiarni nocą w dniach 19.08. - 20.08.16 r."

wartość: 190,00 PLN
2016-08-10 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Hojan:

Wykonywanie czynności podczas imprezy "Zwiedzanie palmiarni nocą w dniach 19.08. - 20.08.16 r."

wartość: 190,00 PLN
2016-08-10 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Lazar:

Wykonywanie czynności podczas imprezy "Zwiedzanie palmiarni nocą w dniach 19.08. - 20.08.16 r."

wartość: 190,00 PLN
2016-08-10 Palmiarnia Poznańska
Leszek Dezor:

Wykonywanie czynności podczas imprezy "Zwiedzanie palmiarni nocą w dniach 19.08. - 20.08.16 r."

wartość: 190,00 PLN
2016-08-05 Palmiarnia Poznańska
Kokku Project Agata Robińska:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu wybranych pomieszczeń budynku biurowego Palmiarni

wartość: 11070 PLN
2016-08-01 Palmiarnia Poznańska
European Institute of Environmental Energy Poland:

Wykonanie audytu energetycznego pawilonów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 191880,00 PLN
2016-07-22 Palmiarnia Poznańska
Magdalena Kimmel:

utrzymanie czystości w pomieszczeniach Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1950,00 PLN
2016-07-15 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

Obsługa klienta i kasy biletowej, sprzedaży usług zgodnie z Cennikiem usług w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 195,00 PLN
2016-07-07 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Lazar:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 15.07. - 16.07.16 r.

wartość: 190,00 PLN
2016-07-07 Palmiarnia Poznańska
Witold Kniazielski:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 15.07. - 16.07."

wartość: 190,00 PLN
2016-07-07 Palmiarnia Poznańska
Leszek Dezor:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 15.07. - 16.07."

wartość: 190,00 PLN
2016-07-07 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Hojan:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 15.07. - 16.07."

wartość: 190,00 PLN
2016-07-01 Palmiarnia Poznańska
Blum Bartosz Aqua Medic Poland:

Wykonanie szklanych zbiorników dla mrówek

wartość: 5442,75 PLN
2016-06-30 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 0,00 PLN
2016-06-23 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcy Prawnego:

zapewnienie obsługi prawnej

wartość: 18450,00 PLN
2016-06-21 Palmiarnia Poznańska
Sławomir Hojan:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 24.06.-25.06.16 r

wartość: 190,00 PLN
2016-06-21 Palmiarnia Poznańska
Witold Kniazielski:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 24.06.-25.06.16 r

wartość: 190,00 PLN
2016-06-21 Palmiarnia Poznańska
Paweł Zubko:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 24.06.-25.06.16 r

wartość: 190,00 PLN
2016-06-21 Palmiarnia Poznańska
Leszek Dezor:

Wykonywanie czynności podczas imprezy pn. "Zwiedzanie Palmiarni nocą w dniach 24.06.-25.06.16 r

wartość: 190,00 PLN
2016-06-13 Palmiarnia Poznańska
Tadeusz Mamrowicz:

Zapewnienie obsługi technicznej związanej z utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 7000,00 PLN
2016-06-10 Palmiarnia Poznańska
Gardens Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski Promnice:

Wykonanie rewaloryzacji alpinarium zgodnie z "Projektem nasadzeń w alpinarium Parku Wilsona"

wartość: 47011,14 PLN