Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-06-08 Palmiarnia Poznańska
Piotr Matejczuk Conditio Zamówienia Publiczne Poznań:

Wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi audytu energetycznego

wartość: 2706,00 PLN
2016-06-03 Palmiarnia Poznańska
Marta Urbańska:

Organizacja i obsługa stoiska Palmiarni Poznańskiej na "Wielkopolskim Dniu Ochrony Środowiska - Dniu Ogrodów"

wartość: 100,00 PLN
2016-05-19 Palmiarnia Poznańska
Katarzyna Michalak:

opracowanie programu prac konserwatorskich dotyczących muszli koncertowej w parku Wilsona

wartość: 3500,00 PLN
2016-05-17 Palmiarnia Poznańska
Wojciech Tempłowicz "Ginkgo" Poznań:

Wykonanie dokumentacji projektowej montażu 3 podświetlanych aeratorów fonntanowych na powierzchni dużego stawu w parku Wilsona. Zakup, dostawa i montaż 3 podświetlanych aeratorów fontannowych wraz z osprzętem zgodnie z dokumentacją projektową

wartość: 59543,40 PLN
2016-05-06 Palmiarnia Poznańska
Marta Urbańska:

Organizacja i obsługa stoiska Palmiarni Poznańskiej podczas "Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych"

wartość: 100,00 PLN
2016-05-04 Palmiarnia Poznańska
Magdalena Kimmel:

Sprzątanie pomieszczeń Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1950,00 PLN
2016-04-22 Palmiarnia Poznańska
Demiurg sp. z o.o. sp. k. Poznań:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji ogrodzeń w parku Wilosna w Poznaniu

wartość: 28153,32 PLN
2016-04-22 Palmiarnia Poznańska
Marcin Gilewski - Com Star Jutrosin:

wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w parku Wilsona w Poznaniu

wartość: 11000,00 PLN
2016-04-15 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet Poznań:

nadzór nad realizacją II etapu projektu pn. "Projekt nasadzeń w alpinarium parku Wilsona"

wartość: 1845,00 PLN
2016-04-15 Palmiarnia Poznańska
DARP Rafał Ajchsztet Poznań:

nadzór nad realizacją projektu pn. "Projekt kwietników w części francuskiej parku Wilsona

wartość: 3690,00 PLN
2016-04-04 Palmiarnia Poznańska
Tadeusz Mizera:

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w obrębie zespołu budynków Palmiarni

wartość: 3297,00 PLN
2016-04-04 Palmiarnia Poznańska
Rosarium Szkólka Róż Radliniec:

dostawa do siedziby Palmiarni krzewów róż

wartość: 12931,27 PLN
2016-03-31 Palmiarnia Poznańska
San-Eko Zakład Usług Komunalnych Poznań:

Wywiezienie nieczystości i odpadów stałych wraz z pracami załadunkowymi oraz składowaniem odpadów komunalnych przy czyszczeniu stawu w Parku Wilsona

wartość: 15865,20 PLN
2016-03-25 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 0,00 PLN
2016-03-25 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 0,00 PLN
2016-03-22 Palmiarnia Poznańska
RYGO Maciej Gołąbek:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1845,00 PLN
2016-03-17 Palmiarnia Poznańska
Marta Urbańska:

organizacja i obsługa stoiska Palmiarni Poznańskiej na targach "Ekoforum"

wartość: 150,00 PLN
2016-03-14 Palmiarnia Poznańska
Auto Club Sp. z.o.o. Poznań:

Kupno samochodu Peugeot Boxer

wartość: 112244,45 PLN
2016-03-09 Palmiarnia Poznańska
Pałasiewicz Jacek Ministerstwo Motyli:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Kupującego egzotycznych żywych motyli

wartość: 10125,00 PLN
2016-02-15 Palmiarnia Poznańska
RYGO Maciej Gołąbek:

sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku Palmiarni

wartość: 1845,00 PLN
2016-02-03 Palmiarnia Poznańska
Jakub Michalski Gospodarstwo Ogrodnicze:

przygotowanie materiału roślinnego do parku Wilsona

wartość: 18198,00 PLN
2016-02-01 Palmiarnia Poznańska
CON-VITRO Maciej Laskowski:

zmiana fragmentu aranżacji parapetu w pawilonie VII

wartość: 10811,70 PLN
2016-01-29 Palmiarnia Poznańska
Małgorzata Helman:

Wykonanie projektu nasadzeń na kwietnikach na terenie parku Wilsona

wartość: 3627,00 PLN
2016-01-28 Palmiarnia Poznańska
Aquanet S.A.:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

wartość: 131193,30 PLN
2016-01-27 Palmiarnia Poznańska
Veolia Energia Poznań S.A.:

Dostawa ciepła dla obiektów Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1430728,31 PLN
2016-01-12 Palmiarnia Poznańska
Advis Maciej Matysiak:

Minitoring i konserwacja systemu informatycznego

wartość: 19188,00 PLN
2016-01-12 Palmiarnia Poznańska
Gabinet Weterynaryjny Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1400,00 PLN
2016-01-12 Palmiarnia Poznańska
Gabinet Weterynaryjny Dariusz Filipiński:

nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w Palmiarni Poznańskiej

wartość: 1400,00 PLN
2016-01-05 Palmiarnia Poznańska
Sklep zoologiczny Krystyna Żmidzińska:

dostawa ochotki żywej i mrożonej

wartość: 8216,00 PLN
2016-01-04 Palmiarnia Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS:

usługa transmisji danych pomiędzy Palmiarnią a korporacyjną siecią komputerową Urzędu Miasta Poznania

wartość: 5904,00 PLN
2016-01-04 Palmiarnia Poznańska
Kancelaria Radcy Prawnego:

zapewnienie obsługi prawnej

wartość: 18450,00 PLN
2016-01-02 Palmiarnia Poznańska
Natalia Trojanowicz:

wynajem części pawilonu Palmiarni w celu prowadzenia animacji dla dzieci

wartość: 2656,80 PLN
2016-01-01 Palmiarnia Poznańska
Grzegorz Niedzielski:

obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 0,00 PLN
2016-01-01 Palmiarnia Poznańska
Beata Łuczyk:

Obsługa klienta i kasy biletowej

wartość: 0,00 PLN
2014-01-04 Palmiarnia Poznańska
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Palmiarni Poznańskiej

wartość: 0,00 PLN