Oferta: rzemieślnik-ogrodnik (praca w pawilonach palmiarni)

Data publikacji: 2022-07-08
Nr ref.: PP/02/2022
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: rzemieślnik-ogrodnik (praca w pawilonach palmiarni)
Informacje dodatkowe: 1 etat

Zakres podstawowych czynności

1. prace pielegnacyjne

2. prace porządkowe

3. konserwacja rabat i nasadzeń

4. rozmnażanie roślin

Wymagania obowiązkowe

1. wiedza merytoryczna z zakresu uprawy roślin

2. wykształcenie ogrodnicze

3. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m

4. doświadczenie w uprawie roślin ozdobnych i egzotycznych

Wymagania dodatkowe

1. doświadczenie w uprawie roślin owadożernych, storczyków,sukulentów

2. specjalistyczne szkolenia i kursy

3. doświadczenie w zabiegach ochrony roślin

Wymagane dokumenty

  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i więdzę - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej
  4. Wydrukowana i podpisana "INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHDLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
    W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ"

Inne informacje:

1. oferty można składać drogą mailowa na adres :sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul.Matejki 18, 61-676 Poznań

2.Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wynikających z art 221 par.1 Kodeksu Pracy wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody (pod podanymi w CV danymi) na przetwarzanie danych osobowych o treści:" Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich dodatkowych  danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań w terminie do 2022-08-31.

Palmiarnia Poznańska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Jeske
Data wytworzenia informacji: 2022-07-08 00:00
Opis zmian: poprawka (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Jeske
Data i godzina publikacji: 2022-07-08 12:55