Oferta: specjalista ds. infrastruktury

Data publikacji: 2021-08-18
Nr ref.: PP/05/2021
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: specjalista ds. infrastruktury
Informacje dodatkowe: umowa o prace 1 etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z usługami , zakupami w zgodności z obowiązującymi przepisami PZP i wewnętrznymi regulaminami.
 2. Prowadzenie procedur przetargowych dla zamówień publicznych realizowanych przez Jednostkę, sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 3. Przygotowanie umów w tym przetargowych we współpracy z radcą prawnym Palmiarni.
 4. Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów, umów i terminowe załatwianie prowadzonych spraw.
 5. Dokonywanie rozpoznań cenowych.
 6. Kontrola rzetelności oraz zgodności merytorycznej i formalnej z zawartymi umowami dokumentów rozliczeniowych sporządzanych przez wykonawców.
 7. Dokonywanie opisów faktur zgodnie z obowiązującym planem wydatków.
 8. Nanoszenie korekt w zakresie "WPF-ów".
 9. Sporządzanie zapotrzebowań na środki - budżet bieżący i inwestycyjne
 10. Terminowe przygotowanie sprawozdań wynikających z przepisów prawaoraz nadzór nad realizacją wytycznych i zaleceń organów nadzorujących Jednostkę w tym:

                        1) sprawozdań z wykonania zadań projektowych (co kwartał -inwestyce, zakupy)

                        2) sprawozdań do GUS

     12. Współudział w nadzorze nad realizacją wydatków bieżących i projektowych.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe zapewniające prawidłowe wykonywanie zadań
 2. 2 latni staż pracy
 3. doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych
 4. umiejętność planowania, organizowania pracy

Wymagania dodatkowe

 1. studia podyplomowe / kursy z zakresu zamówień publicznych , zarządzania finansami publicznymi
 2. wiedza z zakresu działania samorządu w tym jednostek budżetowych
 3. znajomość w stopniu komunikatywnym języka obcego
 4. doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i wiedzę - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Wydrukowana i podpisana "INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
  W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ"

Inne informacje:

1. oferty można składać drogą mailowa na adres :sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul.Matejki 18, 61-676 Poznań

2.Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wynikających z art 221 par.1 Kodeksu Pracy wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody (pod podanymi w CV danymi) na przetwarzanie danych osobowych o treści:"Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich dodatkowych  danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań w terminie do 2021-09-30.

Palmiarnia Poznańska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Renata Jeske
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03
Opis zmian: wydłużenie naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Renata Jeske
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 09:53