Oferta: stanowisko ds. promocji i dydaktyki

Data publikacji: 2020-02-12
Nr ref.: PP/03/2020
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: stanowisko ds. promocji i dydaktyki
Informacje dodatkowe: umowa o prace

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-03-04

Zakres podstawowych czynności

 1. przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 2. współpraca z mediami i agencjami reklamowymi,
 3. ustalanie harmonogramu wystaw i imprez,
 4. udział redagowaniu strony internetowej Palmiarni Poznańskiej,
 5. organizowanie konkursów i imprez promujących zagadnienia przyrodnicze,
 6. prowadzenie stałej , wielokierunkowej i systematycznej promocji obiektu

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 3. dobra znajomość pakietu Office, programów : Corel, Photoshop

Wymagania dodatkowe

 1. mile widziane:  znajomość drugiego języka,wykształcenie biologiczne
 2. prawo jazdy kat.B,
 3. kurs pedagogiczny,
 4. doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty

 1. Cv
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i wykształcenie - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej
 4. zapoznanie się oraz wydrukowanie i podpisanie " "INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Inne informacje:

1.Oferty można składać drogą mailową na adres sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul. Matejki 18, 61-676 Poznań,

2. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

3.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego.

Informacja o wyniku naboru

inf.ds.promocji i dydaktyki.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Renata Jeske
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-04 08:18 - pp/03/2020 (Aktualizacja)