Oferta: stanowisko ds. warsztatu

Data publikacji: 2020-01-30
Nr ref.: PP02/2020
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
Stanowisko: stanowisko ds. warsztatu
Informacje dodatkowe: umowa o pracę 1 etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-03-04

Zakres podstawowych czynności

wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw min.:

-malarskich,

-stolarskich,

-ślusarskich,

-spawalniczych,

-elektrycznych

2. Usuwanie wszelkich usterek urządzeń technicznych w Palmiarni, Parku Wilsona, muszli koncertowej

Wymagania obowiązkowe

1. wykształcenie umożliwiające wykonywanie przewidzianych na stanowisku prac,

2. dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

1. specjalistyczne kursy,

2. uprawnienia SEP do 1 kW w zakresie eksploatacji,

3.uprawnienia na piłę elektryczną,

prawo jazdy kat.B mile widziane C

Wymagane dokumenty

  1. Cv
  2. list motywacyjny
  3. dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i wykształcenie - do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej
  4. zapoznanie się oraz wydrukowanie i podpisanie " "INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Inne informacje:

1.Oferty można składać drogą mailową na adres sekretariat@palmiarnia.poznan.pl lub w siedzibie jednostki ul. Matejki 18, 61-676 Poznań,

2. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Palmiarnię Poznańską moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO".

3.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego.

Informacja o wyniku naboru

inf. ds. warsztatu.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

https://www.palmiarnia.poznan.pl/images/do_pobrania/Klauzula_Informacyjna_Rekrutacja_Palmiarnia.pdf

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Renata Jeske
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-04 08:17 - PP/02/2020 (Aktualizacja)