Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-11-18 15:30

Miejsce:

Sala Malinowa (102), Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 325/19) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok./punkt wspólny KKFiT i KPMiRZ/
  2. Przedstawienie planów remontowo-inwestycyjnych Hali Sportowo-Widowiskowej Arena oraz basenu w Parku Kasprowicza w Poznaniu./KKFiT i dla chętnych członków KPMiRZ/
  3. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Wojciech
Data i godzina publikacji: 2019-11-08 12:44