Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-11-16 16:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na stronie: www.poznan.pl

UWAGA: POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI ZOSTAŁO PRZEŁOŻONE NA 30 LISTOPADA 2020 R.

Temat:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały PU 697/20 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.
  2. Działalność Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji Miasta Poznania.
  3. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: INFORMACJA - przełożoenie terminu komisji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Daria Foriasz
Data i godzina publikacji: 2020-11-16 12:14