Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-12 15:30

Miejsce:

Pokój radnych nr 3, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Poznania (skarga nr 27).
  2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich w związku z zarzutem niewykonania obowiązku polegającego na oznakowaniu formy przyrody, ustanowionej Uchwałą Rady Miasta Poznania nr III/31/VIII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole", tj. naruszenia art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz braku organizacji ruchu dla pieszych na terenie użytku ekologicznego (skarga nr 29).
  3. Rozpatrzenie petycji w przedmiocie przywrócenia obowiązujących wcześniej zasad wypłacania dodatku za wychowawstwo wychowawcom zajęć pozalekcyjnych
    w szkole szpitalnej (petycja nr 4).
  4. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Paulina Mielczarek
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-03 12:36 - zaproszenie (Wprowadzenie informacji)