Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-02-21 14:00

Miejsce:

Sala Malinowa, UMP, pl. Kolegiacki 17.

Temat:

Uzupełniony porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 450/20) w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r.

2. Poznański Rower Miejski: podsumowanie zakończonego sezonu 2019 i przedstawienie perspektywy na sezon 2020.

2a. Prezentacja projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Garbary.

3. Wolne głosy i wnioski.

W dniu 21.02.br. porządek obrad został uzupełniony o pkt. 2a.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Obada
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-19 09:01 - edycja (Aktualizacja)