Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego (POSM I st. nr 1)

Kierownik/Dyrektor

dyr Agnieszka Nowak
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
tel./fax. 61-852-28-55
godziny urzędowania: Sekretariat: pon. - pt.: 8.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 630571373
posm@op.pl
www.posm1.edu.pl.
Adres ESP (skrytki ePUAP): /POSM1/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego jest szkołą 8-letnią, prowadzącą równolegle piony przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

RODO

Realizacja rozporządzenia RODO dla placówki została zawarta w Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych określająca reguły przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, jako zestaw praw, zasad i zaleceń regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji. Polityka ta zawiera informacje dotyczące rozpoznawania procesów przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzonych zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2023-12-13 00:00
Opis zmian: Załącznik nr 2 - poprawka (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Przemysław Kluta
Data i godzina publikacji: 2023-12-13 11:11