Sprawozdania finansowe

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Spawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

od 2022-05-05 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - POSM I stopnia nr 1 Poznań

od 2021-05-06 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe POSM I stopnia nr 1 za 2019 rok

od 2020-05-13 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za 2018 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

Sprawozdanie finansowe za 2018 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

od 2019-05-09 do 2024-12-31