Sprawozdanie finansowe: Sprawozdanie finansowe za 2018 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego

Data obowiązywania

od 2019-05-09 do 2024-12-31

Treść

Sprawozdanie finansowe za 2018 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Sprawozdanie finansowe za 2018 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Przemysław Kluta
Data i godzina publikacji: 2019-05-09 10:37